Käyttöehdot

Hyvä käyttäjä

Pyrimme siihen, että sivusto on mahdollisimman korkeatasoinen, ja siksi sen aineistoa käydään läpi jatkuvasti ja tietoja tarkistetaan. Silti joskus saattaa käydä niin, että jokin virhe on jäänyt huomaamatta. https://tieku.fi/ ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Ulkopuoliset linkit

Sivustossa https://tieku.fi/ on linkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Bonnier Publications International AS:n tuottamia. Emme vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä.

Tekijänoikeus
Tämän sivuston tekstit, grafiikka, kuvat, ääni sekä muu sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Bonnier Publications pidättää kaikki oikeudet sisältöön, mukaan lukien oikeuden hyödyntää sisältöä tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, vrt. tekijänoikeuslain pykälä 11b ja DSM-direktiivin artikla 4.
Ellei toisin ole mainittu, Tieteen Kuvalehdellä on oikeudet kaikkeen sivustossa olevaan aineistoon. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sivuston aineistoa saa lainata ainoastaan, jos lähde on selvästi mainittu. Aineiston kaupallinen käyttö vaatii Tieteen Kuvalehden hyväksynnän:

Bonnier Publications,
Tieteen Kuvalehti,
PL 1005,
00241 Helsinki