Shutterstock
Fisk kviksølv tungmetaller

Yllättävää uutta tietoa kalasta ja elohopeasta

Raskaana olevia on varoitettu syömästä tiettyjä kaloja, koska niiden elohopea voi vahingoittaa vauvaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan kalan syöminen estää elohopean haitat.

Elohopea on raskasmetalli, josta muodostuva metyylielohopea on haitallinen sikiön ja lapsen kehittyvälle keskushermostolla ja voi aiheuttaa keskittymishäiriöitä, motorisia häiriöitä ja sanallisen muistin heikentymistä. Siksi terveysviranomaiset monissa maissa kehottavat raskaana olevia välttämään petokalojen syömistä, koska ne ravintoketjun huipulla keräävät elimistöönsä elohopeaa saaliskaloistaan. Suomessa suositellaan tästä syystä olemaan syömättä haukea raskauden ja imetyksen aikana.

Brittiläisen Bristolin yliopiston tuore tutkimus näyttää kumoavan käsitykset kalasta ja elohopeasta. Sen mukaan äidin elimistön elohopeapitoisuudella ei näytä ole haittavaikutuksia sikiölle, jos äiti syö kalaa. Juuri kalan syöminen näyttäisi suojaavan lasta elohopean haittavaikutuksilta. Tutkijoiden mukaan ilmiön selitys saattaa olla kalan sisältämät ravintoaineet, kuten omega-3-rasvahapot, jodi, D-vitamiini ja ennen kaikkea seleeni.

Ei haittavaikutuksia

Neuro Toxicology -tiedeaikakauslehdessä julkaistu tutkimus on herättänyt hämmästystä, koska sen päätelmä on ristiriidassa monissa maissa raskaana oleville annettavien ravitsemusneuvojen kanssa.

Tutkimuksessa seurattiin 4 131:tä raskaana olevaa brittinaista, joiden kotiseudulla Lounais-Englannissa ei juuri syödä kalaa. Vertailuryhmänä on iso joukko naisia Seychellien saarilta, missä lähes kaikki syövät raskausaikana kalaa.

Ryhmien vertailussa ilmeni ratkaiseva ero. Niillä naisilla, jotka eivät syöneet kalaa, elimistöön kertynyt elohopea vahingoitti sikiötä. Sen sijaan niillä naisilla, jotka söivät kalaa säännöllisesti, ei havaittu elohopean aiheuttamia haittavaikutuksia sikiöissä, vaikka heillä oli veressään elohopeaa. Päinvastoin kalaa syövien äitien sikiöt näyttivät voivat paremmin kuin vertailuryhmän lapset.

Tutkimukseen osallistunut Bristolin yliopiston professori Jean Golding tulkitsee tuloksia niin, että odottavien äitien ravitsemussuosituksia pitäisi muuttaa.

”Varoituksia tiettyjen kalalajien syömisestä ei pitäisi olla. Ei ole näyttöä siitä, että näiden lajien syömisestä olisi haittaa. Sen sijaan on paljon viitteitä siitä, että nykyiset suositukset hämmentävät raskaana olevia. Niiden asemesta pitäisi suositella, että odottavat äidit syövät kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa rasvaista kalaa.”

Tältä osin suomalaisia suosituksia ei tarvitsisi muuttaa, sillä Suomessa raskaana oleville suositellaan kala-ateroita 2–3 kertaa viikossa. Tosin haukea suositellaan vältettäväksi juuri elohopean vuoksi.

Elohopea aiheuttaa seleenin puutetta

Yksi maailman johtavista elohopean terveysvaikutusten tutkijoista on yhdysvaltalainen Nicholas Ralston Pohjois-Dakotan yliopistosta. Hänen mukaansa elohopea itsessään ei ole vaarallista, vaikka näin yleisesti luullaan. Elohopean haittavaikutus johtuu siitä, että se sitoo itseensä seleeniä aivoissa. Seleeni on tärkeä osa niin sanotuissa selenoproteiineissa, jotka suojaavat aivosoluja hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

”On oikeastaan harhaanjohtavaa puhua elohopeamyrkytyksestä. Pikemmin on kysymys haitallisesta seleenin puutteesta. Elohopean haittavaikutus syntyy, kun se varastaa sen seleenin, jota elimistö olisi käyttänyt selenoproteiinien tuottamiseen”, Ralston kertoo.

Tässä on myös brittitutkimuksen ydin. Koska haittoja sikiölle ei aiheuta itse elohopea vaan elohopean sitoutuminen seleeniin, kalan syöminen ei ole terveysriski – jos kala sisältää enemmän seleeniä kuin elohopeaa.

Suurin osa kaloista, muun muassa tonnikala ja lohi, sisältää enemmän seleenia kuin elohopeaa, mutta eivät kaikki. Esimerkiksi hain lihassa on enemmän elohopeaa kuin seleeniä.

Myös merinisäkkäiden lihassa on haitallisen paljon elohopeaa. Itse asiassa suositus välttää kalan syömistä raskausaikana juontuu tutkimuksista, joissa tarkasteltiin valaanlihan elohopeapitoisuutta. Sen tulokset on sitten yleistettiin koskemaan myös petokaloja, joissa on runsaasti elohopeaa.

”Nyt kun ymmärrämme elohopean biokemiallisen toiminnan, meidän pitäisi kannustaa raskaana olevia syömään kalaa vahvistaakseen omaa terveyttään ja lapsen aivojen kehitystä”, Ralston sanoo.