Ylisuojeltu lapsi voi kuolla nuorempana

Vanhempien ylisuojelevuus voi aiheuttaa lapsella stressiä ja vaikuttaa haitallisesti tämän aivojen kehitykseen. Tämä voi uuden tutkimuksen mukaan vakavimmillaan jopa lisätä lapsella ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Tutkijat tarkastelivat, miten 941 vuosina 2007–2018 kuollutta English Longitudinal Study of Aging (ELSA) -tutkimuksen osallistujaa oli kuvaillut suhdettaan vanhempiinsa.

© Shutterstock

Trauma- ja stressikokemukset vaikuttavat merkittävästi aivojen kehitykseen, etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin elimistön supertietokoneen kehitys on kiivaimmillaan. Tähän viitataan myös tuoreessa tutkimuksessa.

Stressin seurauksena aivoissa voi erittyä enemmän aineita, jotka aktivoivat moniin vakaviin saurauksiin liittyviä geenejä. Stressi voi lisäksi myös lisätä taipumusta päihderiippuvuuteen.

Uudessa tutkimuksessa brasilialaiset tutkijat tarkastelivat sitä, miten suhde vanhempiin voi vaikuttaa elämän pituuteen.

Tutkijat käyttivät englantilaisen English Longitudinal Study of Aging (ELSA) -pitkittäistutkimuksen aineistoa ja tarkastelivat 941:n tutkimukseen osallistuneen, vuosina 2007-2018 kuolleen henkilön kuvauksia heidän suhteestaan vanhempiinsa.

Tutkimuksessa kävi muun muassa ilmi, että naisilla, joilla oli ylisuojeleva ja vain vähäisesti vapautta ja itsenäisyyttä salliva isä, oli 22 prosenttia korkeampi riski kuolla ennen 80. ikävuotta. Miehillä isän ylisuojelevuus lisäsi vastaavaa riskiä 12 prosenttia.

Tutkimuksessa selvisi myös, että yhden vanhemman taloudessa kasvaneilla miehillä oli jopa 179 prosenttia suurempi riski kuolla ennen 80. ikävuotta verrattuna kahden vanhemman perheissä varttuneisiin ikätovereihinsa.

Tutkijoiden mukaan riski on yhteydessä stressiin, joka on liittynyt eroperheessä kasvamiseen. Tarkastellut henkilöt olivat varttuneet sodan jälkeisinä vuosina, jolloin asenteet avioeroperheitä kohtaan olivat vielä jyrkät.

Nykyään yhden vanhemman taloudessa varttumiseen liittyy oletettavasti vähemmän stressiä, kun avioerot ovat huomattavasti yleisempiä.

Vanhemmuustyyli voi vaikuttaa

Tutkijat arvioivat kuolleiden henkilöiden suhteita vanhempiinsa pitkittäistutkimuksen kyselyaineistojen ja Parental Bonding Instrument (PBI) -kyselyn avulla.

PBI-kysely on psykologinen työkalu, jolla selvitetään lasten näkemyksiä siitä, miten heidän vanhempansa kasvattavat heitä ja huolehtivat heistä.

Kyselyssä lapset määrittävät, miten osuvasti eri väittämät, kuten "antoi minun tehdä asioita, joista pidin" ja "pyrki hallitsemaan kaikkea, mitä tein", kuvaavat heidän isäänsä ja äitiään vanhempina asteikolla 0–3.

Lapsi alttiina stressille

PBI:ssä huonoa vanhemmuutta määrittävät yhdessä ääripäässä lapsen laiminlyönti ja toisessa ylisuojeleminen ja kontrollointi.

Molemmat voivat oletettavasti stressata lasta ja vapauttaa hormoneja, jotka leimaavat aivojen kehitystä loppuelämän ajan.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että äidiltä saatu hoiva pienensi riskiä kuolla ennen 80. ikävuotta vain naisilla – miehillä sillä sen sijaan ei ollut tutkimustulosten perusteella merkittävää vaikutusta.

Muissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu suurentunut ahdistuksen ja masennuksen riski kylmän ja välinpitämättömän äidin kanssa kasvaneilla henkilöillä sukupuolesta riippumatta.