Yleiseen ruuansulatusvaivaan löytyy hoito keittiön hyllyltä

Hankalaan ja varsin yleiseen vatsavaivaan löytyy hoito keittiön hyllyllä olevasta mausteesta.

Dyspepsia eli ruoansulatusvaivat tuntuvat ylävatsalla toistuvasti aterian jälkeen.

Ruoansulatusvaivoja esiintyy 20-40 prosentilla väestöstä. Olo voi olla turvonnut, tukala, pahoinvoiva ja täysi. Oireina voi olla myös röyhtäilyä ja nipistelyä.

Dyspepsiaa hoidetaan yleensä protonipumpun estäjillä (PPI), jotka vähentävät hapon eritystä. Tutkijat ovat kuitenkin nyt havainneet, että yhtä tehokas hoito löytyy myös useimmista keittiöistä.

Tehokas aine on kurkuma, joka on yleinen mauste ruoanlaitossa. Mausteen vaikuttava aine on kurkumiini, jolla on tulehdusta ja bakteereja ehkäiseviä vaikutuksia.

Placebolla varmistettuun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 151 miestä ja naista, jotka olivat iältään 18–70-vuotiaita. Tutkimuksessa osoitettiin, että kurkumakapselit vaikuttivat yhtä hyvin kuin PPI-valmisteissa käytetty omepratsoli.

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, ja kukin ryhmä sai eri hoitoa neljä kertaa päivässä 28 päivän ajan. Yksi ryhmä sai kaksi isoa kurkumakapselia (2 x 250 mg) ja yhden pienen huijauskapselin. Yksi ryhmä sai pienen omepratsolikapselin (20 milligrammaa) ja kaksi suurta huijauskapselia. Ja yksi ryhmä sai pienen omepratsolikapselin (20 mg) ja kaksi suurta kurkumakapselia (2 x 250 mg).

Kapselien sisältöä ei paljastettu

Kaikille osallistujille siis annettiin yksi pieni kapseli ja kaksi suurta kapselia neljä kertaa päivässä, mutta koehenkilöt eivät tienneet, mitä kapselit sisälsivät.

Tutkimuksen alussa kaikkien kolmen ryhmän koehenkilöillä oli samantyyppiset ruoansulatusvaivat. Oireet arvioitiin uudelleen 28:n ja 56 päivän kuluttua.

Kaikkien ryhmien potilaiden oireet lievenivät kokeen aikana samankaltaisesti. Koska kurkuma ei kuitenkaan aiheuta haittavaikutuksia, toisin kuin PPI-lääkkeet, se voi osoittautua tulevaisuudessa turvallisemmaksi hoitovaihtoehdoksi.

Kyseessä on kuitenkin suppea tutkimus ja hoitojakso oli suhteellisen lyhyt, joten lopullisia johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta useampien ja laajempien tutkimusten perusteella.

Tutkijat ovat kuitenkin toiveikkaita ja uskovat, että tulokset voivat puolustaa kurkuman käyttöä ruoansulatusvaivojen hoidossa.