Shutterstock
Afløb

Viemärissä kasvaa villi sienimetsä

Analysoituaan satoja pesupaikkoja tutkijat tulivat epämiellyttävään tulokseen.

Mustaan nieluun valuu monta kertaa päivässä pesuvettä, joka sisältää saippuan ja varsinaisen lian lisäksi muun mussa pieneliöitä.

Viemäriä ei tee hyvästä syystä mieli kosketella paljain käsin, eikä sitä juuri ajatella, ellei se mene tukkoon.

Kodissa tarvitaan kuitenkin pesupaikkoja. Viemäreiden kunnolla on siten suuri käytännön merkitys, ja niiden tiedetään vaikuttavan jopa sisäilman laatuun.

Englantilaisen Readingin yliopiston tutkijat sukelsivat jätevettä johtaviin putkiin saadakseen selville, mitä ne pitävät sisällään. Märkä ja limainen ympäristö järjesti heille monta yllätystä, joista osa oli epämiellyttäviä – tai jopa terveydelle haitallisia.

Saastainen viidakko

Tutkimuksessa otettiin puhtailla vanupuikoilla näytteitä yliopiston 20:n eri rakennuksen 250 käsienpesupaikasta.

Näytteet analysoitiin laboratoriossa yhdellä molekyylibiologian tärkeimmistä menetelmistä, polymeraasiketjureaktiolla (PCR), jolla mitä tahansa dna:n pätkää voidaan monistaa vaikka kuinka paljon. Tekniikkaa käytetään muun muassa eliölajien ja -yksilöiden tunnistamiseen.

Analyysi paljasti, että jokaisessa viemärissä esiintyi hämmästyttävän paljon hometta eli sieniä ja että pesupaikkojen sienikasvustot muistuttivat toisiaan. Ne näyttivät törkyisiltä sademetsiltä.

"Odotimme löytävämme viemäreistä sieniä, mutta meidät yllätti se, että löysimme samat sienikasvustot erilaisten rakennusten 200 viemäristä. Se vihjaa, että on olemassa erityinen sienimikrobiomi", toteaa Soon Gweon, jonka johdolla tutkimus tehtiin.

Tutkijat: "Mahdollisesti vaarallisia"

Tutkittujen pesupaikkojen viemäreissä esiintyi peräti 375 sienisuvun edustajia. Löydetyt lajit sietävät sekä korkeita lämpötiloja että matalia pH-arvoja.

Lisäksi 80 prosenttia viemäreistä kelpasi elinympäristöksi Fusarium-suvun sienille. Ne ovat punahomeita, joista monet tuottavat mykotoksiineja eli sienimyrkkyjä. Punahomeet muun muassa vahingoittavat viljakasveja ja kuuluvat tuotantoeläinten terveysuhkiin.

Punahomeet mainitaan YK:n marraskuussa 2022 julkaisemassa tauteja aiheuttavien sienten luettelossa.

Tutkijat eivät ole kuitenkaan alkaneet rummuttaa löytöjensä mahdollista vaarallisuutta.

Viemäreissä piilevä terveysriski voi kuitenkin olla hyvä ottaa huomioon, kun esimerkiksi joku perheenjäsen on immuunipuutteinen. Huono vastustuskyky sekä altistaa infektioille että hidastaa niiden paranemista.

"Sienille altistumista ei voi välttää, sillä niiden itiöitä on käytännössä kaikkialla. Pienistä määristä ei ole useimmille mitään haittaa, mutta allergiset ja immuunipuutteiset henkilöt voivat saada jo niistäkin yliherkkyysoireita tai muita terveysongelmia", selittää Soon Gweon ja esittää lopuksi neuvon:

"Tästä syystä voi olla viisasta torjua sienten kasvua ja estää niitä leviämästä sisätiloissa käsittelemällä säännöllisesti viemärit tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella."