Shutterstock
Ahdistus

”Valtavat mahdollisuudet”: Tutkijat löysivät ahdistusta hillitsevän geenin

Tutkijat paikansivat aivoista ahdistukseen vaikuttavan geenin. Havainnosta voidaan mahdollisesti kehittää ase vakavaa sairautta vastaan.

Ahdistus on luonnollinen tunne ilon, vihan, mustasukkaisuuden ja surun tavoin. Joillekuille ahdistus iskee kuitenkin niin voimakkaana, että siitä kehittyy sairaus.

Yksi sairaalloisen ahdistuksen haasteista on se, että sen hoidossa käytettävät lääkkeet vaikuttavat eri potilailla eri tavoin.

Itse asiassa vain alle puolet potilaista kokee hyötyvänsä lääkehoidosta.

Siksi tutkijat ovat nyt perehtyneet hiirten aivojen miRNA-molekyyliryhmään, sillä niiden uskotaan lievittävän ahdistusta. Näitä molekyylejä esiintyy myös ihmisen aivoissa.

Molekyylit säätelevät useaa proteiinia, jotka liittyvät pelkoa ja puolustusreaktioita ohjaavan mantelitumakkeen toimintaan.

Oikotie tehokkaaseen hoitoon

Kun tutkijat olivat tarkkailleet äärimmäisen stressaavissa tilanteissa olevia hiiriä, he havaitsivat, että miR483-5p-molekyylin määrä hiirten mantelitumakkeessa kasvoi.

Samalla tutkijat huomasivat, että miR483-5p esti ahdistuksen voimakkuuteen liittyvän Pgap2-geenin toimintaa.

Toisin sanoen miR483-5p oli kuin jarru, joka saattoi lievittää ahdistuksen voimakkuutta.

Tieto siitä, miten miR483-5p ja Pgap2 saavat aivot säätelemään stressireaktiota, voi osoittautua tärkeäksi tekijäksi, kun ahdistukseen kehitetään uudenlaisia hoitomuotoja.

”Tällä ahdistusta lievittävällä yhteydellä on valtavat mahdollisuudet tulevaisuuden hoitoja ajatellen”, toteaa neurologi Valentina Mosienko Bristolin yliopistosta.