Shutterstock

Vakava sairaus yleistyy rajusti

Sairastuneiden määrän odotetaan kasvavan rajusti seuraavien 25 vuoden aikana. Ja liikapaino pahentaa ongelmaa.

Nivelrikko on nivelissä esiintyvä sairaus, jossa niveltä suojaava nivelrusto vähitellen katoaa ja paljaat luunpäät hiertyvät toisiaan vasten. Sairaus heikentää nivelten liikkuvuutta, aiheutta kipua ja huonontaa elämänlaatua.

Normaalisti nivelrikko (osteoartriitti) on ikääntyvien ihmisten sairaus, mutta tilastot 30 viime vuoden ajalta osoittavat, että nivelrikko on yleistymässä kaikissa ikäryhmissä. Yksi sairauden yleistymisen syitä on ilmeisesti liikapaino.

Tuoreiden laskelmien perusteella asiantuntijat arvioivat, että vuoteen 2050 mennessä lähes miljardilla ihmisellä maailmassa on nivelrikko. YK:n arvioiden mukaan maaimassa on tuolloin 9,7 miljardia ihmistä, joista joka kymmenes siis kärsii nivelrikosta.

Huomattava kasvu

Tutkimuksessa analysoitiin nivelrikkopotilaiden määrän kasvua 30 viime vuoden aikana yli 200:ssa maassa. Vuonna 1990 nivelrikkoa sairasti 256 miljoonaa ihmistä. Vuoteen 2020 mennessä määrä oli kasvanut 595 miljoonaan, eli kasvu oli 132 prosenttia. Luvuissa pitää kuitenkin ottaa huomioon väestönkasvu, sillä vuodesta 1990 vuoteen 2020 maailman väkiluku kasvoi 5,2 miljardista 7,8 miljardiin. Nivelrikkopotilaiden suhteellinen kasvu oli siis 55 prosenttia, mikä sekin on hälyttävää.

”Kun otetaan huomioon, että ihmiset elävät pidempään ja maailman väestö kasvaa, on odotettavissa, että nivelvrikko aiheuttaa paineita terveydenhuoltojärjestelmille useimmissa maissa”, sanoo tutkimusta johtanut Jaimie Steinmetz, joka työskentelee maailman terveyttä tutkivassa Institute for Health Metrics and Evaluation -laitoksessa (IHME).

Naiset kärsivät eniten nivelrikosta

Nivelrikkoa esiintyy useimmiten polvissa ja lonkissa. The Lancet Rheumatology -lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan nivelrikko iskee jatkossakin pääasiassa polviniveliin. Nivelrikon esiintyvyys myös muissa nivelissä, kuten kyynärpäissä ja hartioissa, lisääntyy kuitenkin merkittävästi.

Naisilla näyttää olevan suurempi riski kuin miehillä. Vuonna 2020 nivelrikkopotilaista 61 prosenttia on naisia ja vain 39 prosenttia miehiä. Tämä voi johtua monista eri syistä.

”Nivelrikon sukupuolijakauman mahdollisia syitä tutkitaan parhaillaan, mutta tutkijat uskovat sen johtuvan perimästä, hormoneista ja anatomisista eroista”, sanoo tutkimusryhmän jäsen Jacek Kopek Kanadassa sijaitsevan Brittiläisen Kolumbian yliopiston väestö- ja kansanterveystieteen laitokselta.

Liikapaino on yleisin syy nivelrikkoon

Lihavuus on keskeinen tekijä nivelrikkon puhkeamisessa. Jos erityisesti kehittyneissä maissa yleiseen lihavuusongelmaan saataisiin ratkaisu, nivelrikkopotilaiden määrää voitaisiin vähentää jopa 20 prosentilla, toteavat tutkijat.

Vuonna 1990 liikalihavuus aiheutti 16 prosenttia nivelrikkotapauksista, ja vuoteen 2020 mennessä luku oli noussut 20 prosenttiin.

”Maiden terveydenhuoltojärjestelmillä ja hallituksilla on nyt tilaisuus sitoutua ja osallistua haavoittuvien väestöryhmien tunnistamiseen, paikantaa nivelrikkoongelman syyt ja paneutua nivelrikkopotilaiden määrän kasvun estämiseen tai hidastamiseen”, toteaa IHME:n johtava tutkija ja tutkimusryhmän jäsen Liane Ong.