Shutterstock

Vaihdevuosissa olevan naisen seksihalut vähenevät monesta syystä

Tutkimuksen mukaan keski-ikäisen naisen seksuaalisuuteen vaikuttavat muutkin tekijät kuin hormonit.

Vaihdevuosilla on huono maine. Monet naiset kärsivät niiden aikana esimerkiksi kuumista aalloista, univaikeuksista, mielialanvaihteluista ja seksuaalisesta haluttomuudesta.

Uusi tutkimus vihjaa kuitenkin, että hormonitoiminnan muutokset eivät ole ensisijainen syy seksihalujen vähenemiseen vaihdevuosi-iässä.

Kuukautisten loppumisella on joka tapauksessa merkitystä, sillä estrogeenin ja progesteronin tuotanto muuttuu samaan aikaan.

Vanhenevan naisen seksuaalisuuteen voivat vaikuttaa yhtä paljon monet muutkin tekijät, todettiin tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Sex Research -aikakauslehdessä.

Päätelmät perustuvat 2 133 naisen terveystietoihin. He olivat osallistuneet Britanniassa vuosina 2010–2012 tehtyyn tutkimukseen.

Myöhemmin tutkijat haastattelivat 23:a iältään 45–59-vuotiasta osallistujaa.

Vastuu painoi naisia

Ensinnäkin selvisi, että monet naiset olivat perustaneet perheen suhteellisen vanhana. Lisäksi useiden naisten vanhemmat olivat yhä elossa. Näissä tapauksissa perheelliset naiset kokivat yleensä – vahvan tunnesiteen vuoksi – velvollisuudekseen osallistua sekä lastensa että vanhempiensa elämään vaikka auttamalla heitä taloudellisesti.

Ansiotyössä käyvät keski-ikäiset naiset pitivät monesti kokoaikatyötään rasittavana, ja osa heistä kärsi stressin lisäksi erilaisista terveysongelmista. Henkinen ja ruumiillinen kuormitus vaikuttaa arjessa jaksamiseen, ja jos voimavarat tuntuvat olevan vähissä, myös seksihalut voivat vähentyä, totesivat tutkijat.

Yhteyttä ei löytynyt

Osallistujia pyydettiin arvioimaan sukupuolielämäänsä kolmella eri perusteella (seksuaalinen kyky, tyydytys ja aktiivisuus). Näin saatiin tietää, kuinka tyydyttävänä naiset pitivät seksiä, miten usein heillä oli seksiä ja millaiseksi he kokivat kykynsä harrastaa seksiä.

Analyysi paljasti, että oma käsitys sukupuolielämän laadusta ei riippunut siitä, kuinka vanha nainen oli – tai kuinka kauan hänen vaihdevuotensa olivat kestäneet.

Iältään 45–59-vuotiaiden naisten haastattelututkimus antoi tukea analyysin tulokselle.

Loppupäätelmäksi tuli, että vaihdevuosissa olevat naiset harrastavat seksiä suhteellisen harvoin, sillä kolmasosa osallistujista ei ollut harrastanut sitä yli kuukauteen, mutta valtaosa vanhenevista naisista pitää sukupuolielämäänsä tyydyttävänä.