Väärä määrä unta lyhentää elämää – mutta tutkijoilla on ratkaisu

Tutkimus: Liian vähän ja liian paljon unta voi lyhentää elämääsi. Voit kuitenkin selättää ongelman yllättävän yksinkertaisella tavalla.

Tutkimukseen, joka oli ensimmäinen laatuaan, osallistui 92 221 henkilöä iältään 40–73 vuotta.

© Shutterstock

Jos haluat elää pitkään, ei pidä nukkua liian vähän eikä liian paljon, sillä molemmissa tapauksissa näyttää varhaisen kuoleman riski lisääntyvän.

Syytä ei tiedetä. Sen sijaan tutkijat ovat selvittäneet, miten ihminen itse voi ehkäistä väärän unimäärän haittavaikutuksia. Ratkaisu on yllättävän yksinkertainen.

Aiempi tutkimus oli epätarkkaa

Aiemminkin on osoitettu, että pitkän elämän edellytyksiä ovat muun muassa sopiva unen määrä ja samalla riittävä fyysinen aktiivisuus.

Tutkijat eivät kuitenkaan ole tienneet tarkkaan, miten suuri osuus fyysisellä aktiivisuudella on, koska aiemmat tutkimukset ovat perustuneet pelkästään koehenkilöiden omaan raportointiin eikä niistä siksi ole saatu täsmällisiä tietoja.

Ratkaiseva tekijä

Kiinalaistutkijat ovat nyt lopulta todistaneet, että ratkaiseva tekijä on juuri fyysinen aktiivisuus. Tutkimuksessa varustettiin suuri koehenkilöryhmä liikkeenilmaisimilla eli akselometreilla, jotka rekisteröivät ihmisen aktiivisuuden ja lepotilan.

”Tutkimuksemme osoittaa, että lisääntynyt fyysinen aktiivisuus vähentää kohonnutta varhaisen kuoleman riskiä, joka seuraa liian vähäisen tai liian suuren unen määrän vanavedessä”, selvittää tutkimuksen johtaja, tohtori Jihui Zhang kiinalaisesta Guangzhoun lääketieteellisestä yliopistosta.

Tutkimus yli 90 000 henkilöstä

Tutkimukseen, joka oli ensimmäinen laatuaan, osallistui 92 221 ihmistä iältään 40–73 vuotta. Koehenkilöiden piti kantaa liikkeenilmaisinta viikon ajan.

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään heidän nukkumisaikansa mukaan: ”lyhyt” (alle 6 tuntia), ”normaali” (6–8 tuntia) ja ”pitkä” (yli 8 tuntia). Myös fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä jaettiin kolmeen ryhmään – ”matala”, ”keskimääräinen” ja ”korkea”. Lisäksi ryhmät ”keskimääräinen” – ja ”korkea” luokiteltiin myös sen mukaan, olivatko ne sopusoinnussa WHO:n liikuntasuositusten kanssa.

Varhaisen kuoleman riski tarkastelussa

Seuraavaksi tutkijat vertasivat eri ryhmiä suhteessa kokonaiskuolleisuuteen sekä sydän- ja verisuonitautien tai syöpien aiheuttamaan kuolleisuuteen.

Siinä yhteydessä ilmeni selvästi, miten unen määrä ja fyysinen aktiivisuus vaikuttivat varhaisen kuoleman riskiin.

Liikunnan puute näkyy kuolleisuusriskissä

Osallistujilla, joilla fyysinen aktiivisuus oli matalin, vähäisin unen määrä lisäsi kokonaiskuolleisuuden osalta varhaisen kuoleman riskiä 16 prosenttia ja suurin unen määrä 37 prosenttia.

”Keskimääräisen” aktiivisuuden ryhmässä vain vähiten nukkuvat erottuivat joukosta: kokonaiskuolleisuuden osalta riski lisääntyi 41 prosenttia.

Ahkerasti kuntoilevilla ei unen määrällä ollut mitään vaikutusta kuolleisuuteen.

Lisääntynyt aktiivisuus tasoitti eron

Sydän- ja verisuonisairauksien osalta niillä, jotka olivat vähiten aktiivisia, oli 69 prosenttia korkeampi varhaisen kuoleman riski, mutta riski tasoittui, kun liikunnan määrä nousi keskimääräiselle tai korkealle tasolle.

Syöpäkuolleisuuden riski oli 21 prosenttia korkeampi niillä, jotka nukkuivat eniten ja liikkuivat vähiten. Riski kuitenkin väheni, kun aktiivisuus lisääntyi keskimääräiseksi tai korkeaksi.

Tärkeää seurata WHO:n suosituksia

Vastaavia tuloksia havaittiin niillä, jotka fyysiseltä aktiivisuudeltaan olivat ryhmissä ”keskimääräinen” tai ”korkea”. Niillä, jotka eivät saavuttaneet WHO:n suosituksia, vähäisin unen määrä merkitsi 31 prosenttia korkeampaa kokonaiskuolleisuuden riskiä ja suurin unen määrä 20 prosenttia korkeampaa. Riski aleni jo lisäämällä liikunnan määrää vastaamaan WHO:n suosituksia.

Kardiovaskulaarisen kuolleisuuden osalta niillä, jotka nukkuivat vähiten eivätkä noudattaneet WHO:n liikuntasuosituksia, oli 52 prosenttia korkeampi riski, joka kuitenkin hävisi, kun he saavuttivat WHO:n tavoitteet.

Syöpäkuolleisuuden osalta taas niillä, jotka nukkuivat eniten ja eivät noudattaneet WHO:n suosituksia, oli 21 prosenttia korkeampi riski, mutta se tasoittui, kun suositeltu fyysisen aktiivisuuden määrä tavoitettiin.

Sopivasti sekä unta että liikuntaa olisi ideaali

”Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että ihminen voi riittävästä liikunnasta huolehtimalla ehkäistä väärän unen määrän haitallisia vaikutuksia”, sanoo tohtori Zhang.

Zhang korostaa kuitenkin samalla, että ihanteellisinta olisi, jos ihmiset pyrkisivät sekä nukkumaan oikean pituisia yöunia että harrastamaan sopivasti liikuntaa.