Uusi tutkimus: Suolapitoinen ravinto aiheuttaa stressiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan ravinnon suolapitoisuuden ja stressioireiden välillä on selvä yhteys. Tutkimuksessa hyvin suolapitoinen ruoka liitettiin unihäiriöihin ja siitä johtuvaan stressiin.

Stressi

Stressi, ärtyneisyys ja väsymys ovat seurausta liian suolaisesta ravinnosta.

© Shutterstock / Kite_rin

Käytännössä kaikki yli 60-vuotiaat ja jopa puolet alle 60-vuotiaista kärsivät nokturiasta eli toistuvasta yöllisestä virtsaamisen tarpeesta.

Öiset vessassakäynnit heikentävät unen laatua ja aiheuttavat väsymystä, joka voi vaikuttaa elämänlaatuun.

Näin todetaan japanilaisen Nagasakin yliopiston tutkimuksessa.

Suola tuhoaa yöunet

Tutkimuksessa oli mukana 321 unihäiriöistä aikuista, jotka nauttivat päivittäin paljon suolaa. Tutkimuksessa havaittiin, että koehenkilöt kävivät vessassa keskimäärin 2,3 kertaa joka yö.

Tutkijat tarkkailivat biokemiallisin menetelmin 12 viikon ajan koehenkilöiden nauttimaa suolamäärää ja havaitsivat hätkähdyttävän yhteyden.

Kun 223 henkilöä nautti 25 prosenttia aiempaa vähemmän suolaa, he kävivät vessassa yöllä keskimäärin vain 1,4 kertaa. Kun loput koehenkilöistä puolestaan kasvattivat ravintonsa suolapitoisuutta 15 prosentilla, heidän yöllisten vessakäyntiensä määrä nousi keskimäärin 2,7 kertaan.

Unen puute aiheuttaa stressiä

Kun japanilaistutkijat jälkeenpäin arvioivat testiryhmän elämänlaatua, ne koehenkilöt, jotka olivat vähentäneet suolan käyttöä ja jotka siksi kävivät harvemmin yöllä vessassa, kokivat, että heidän elämänlaatunsa oli kohentunut.

Unen puutteella ja rikkonaisilla yöunilla on selvä yhteys stressiin ja stressiin liittyviin sairauksiin. Ne koehenkilöt, jotka lisäsivät suolan käyttöä, olivat selvästi ärtyneitä ja heillä oli muitakin stressin oireita.

"Tutkimus antaa viitteitä siitä, että yksinkertaisella ruokavalion muutoksella voidaan parantaa elämän laatua selvästi”, toteaa tutkimuksen johtaja tohtori Matsuo Tomohiro.