Elcykel

Uusi tutkimus: Näin hyvä sähköpyörä on kunnon kannalta

Tutkijat selvittivät Saksassa, edistääkö sähköpyörällä ajaminen terveyttä yhtä paljon kuin tavallinen pyöräily.

Sähköavusteisia polkupyöriä myydään Euroopassa aina vain enemmän. Niiden suosioon on varmasti monta syytä, mutta jotkut hankkivat sähköpyörän yksinkertaisesti vauhdittaakseen menoaan.

Polkemista avustavalla sähkömoottorilla on merkitystä fyysiselle rasitukselle, ja on kiistaton tosiasia, että sitä käytettäessä lihaksisto ei kuormitu yhtä paljon kuin ajattaessa tavallisella pyörällä.

Asia kävi ilmi myös uudessa tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin hiljattain BMJ Open Sport & Exercise Medicine -tiedelehdessä.

Tutkimukseen osallistui 1 250 sähköpyörällä ja 629 tavallisella pyörällä ajavaa saksalaista.

Osallistujia pyydettiin seuraamaan neljän viikon ajan älykellolla, kuinka pitkiä matkoja he ajoivat pyörällä, paljonko he käyttivät niihin aikaa ja miten nopeasti heidän sydämensä pyöräilyn aikana löi.

Tavallinen pyörä kiihdytti sykettä useammin

Kun kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin, kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka hyvin kahden eri pyöräilijäryhmän tiedot vastasivat Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusta 150 minuutin kohtuullisesti kuormittavasta tai 75 minuutin rasittavasta kestävyysliikunnasta viikossa.

Tulosten mukaan tavalliset pyöräilijät saavuttivat liikuntasuositukset paljon useammin kuin sähköpyörällä ajavat.

Tavallista pyörää käyttävistä noin joka kolmannella oli kohtuullista kuormitusta vähintään 150 minuuttia viikossa. Sähkömoottorin avustamista pyöräilijöistä vain noin joka viides pääsi samaan.

Lisäksi tavallisella pyörällä ajavien todettiin pyöräilevän useammin kuin sähköpyörää käyttävien. Tavallisen pyörän selkään hypättiin keskimäärin kuusi ja sähköpyörän neljä kertaa viikossa.

Myös sydämen toiminnassa oli eroa: tavallisilla pyöräilijöillä rasitus kiihdytti sykettä yleensä enemmän kuin sähköpyörällä ajavilla.

Tavallisella pyörällä ajettaessa keskisyke oli 119 lyöntiä minuutissa. Sähköpyörällä liikkuvien vastaava luku oli 111.

Sähköpyörällä WHO:n suositus saavutetaan harvemmin

Toisin sanoen sähköavusteista polkupyörää käyttävät pyöräilevät harvemmin ja rasittuvat vähemmän kuin tavallisella pyörällä ajavat.

Myös uudessa tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että sähkömoottorilla varustettu pyörä voi toimia kimmokkeena kuntoilun aloittamiseen tai jatkamiseen, kun ihmisellä on jo ikää, ylipainoa tai sairauksia, joiden vuoksi tavallisella pyörällä ajaminen on liian raskasta.

Tutkijoiden mukaan päätelmäksi tuli, että sähköpyörällä ajavat saavuttavat pienemmällä todennäköisyydellä Maailman terveysjärjestön liikuntasuositukset kuin tavallisen pyörän käyttäjät.

Sähköpyörien suosion kasvua tutkijat pitävät kuitenkin hyvänä asiana, sillä moottoriavusteisuus voi tukea pyöräilyharrastusta etenkin siinä tapauksessa, että henkilö kokee tavallisella pyörällä ajamisen liian rasittavaksi esimerkiksi huonon peruskuntonsa takia.

Tutkimuksessa käytiin läpi myös pyöräilyonnettomuuksia vuoden ajalta. Tiedot osoittivat, että sähköpyörällä ajavilla on selvästi suurempi riski joutua onnettomuuteen kuin tavallisilla pyöräilijöillä.

Oma osuutensa tässä asiassa lienee sillä, että tutkimukseen osallistuneet sähköpyörän käyttäjät olivat keskimäärin iäkkäämpiä, lihavampia ja sairaampia kuin tavallisella pyörällä ajavat.