Tutkimus vahvisti: Alkoholi ja tupakka vaarallisempia kuin kannabis

Kun uudessa tutkimuksessa analysoitiin eri päihteiden aiheuttamia kuolemantapauksia ja negatiivisia vaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan, kävi ilmi, että kannabis on vähiten haitallinen päihde ja alkoholi ja tupakka ovat suuria tappajia.

Aineita lasilevyllä

Saksalaiset ja kanadalaiset tutkijat käyttivät uudenlaista menetelmää väestön kuolleisuuden mittaamiseen ja vertailemiseen. Heidän tuore tutkimuksensa vahvisti sen, mistä on saatu viitteitä jo aiemmissa tutkimuksissa:

Kaikista ihmisten käyttämistä päihteistä – niin laillisista ja laittomista – eniten kuolemantapauksia aiheuttaa alkoholi.

Alkoholin jälkeen tulevat nikotiini, kokaiini ja heroiini. Kaikkein vähiten vahinkoa aiheuttavat kannabistuotteet, kuten hasis ja marihuana.

Tutkijat toteavat, että yhteiskunnassa olisi syytä keskittyä enemmän alkoholin ja tupakan negatiivisiin vaikutuksiin ja jättää laittomat aineet vähemmälle huomiolle.

Alkoholista kokaiiniin ja kannabiksesta heroiiniin

Tutkimusryhmä, jota johti maailmankuulu professori ja päihdeasiantuntija Jürgen Rehm, laati ensimmäisen kattavan esityksen eri päihteiden käytön riskeistä. Tutkimuksessa olivat mukana seuraavat päihteet: heroiini, nikotiini, kannabis, kokaiini, alkoholi, amfetamiini, metadoni ja ekstaasi.

Tutkimuksessa käytettiin riskien arviointiin uutta Margin of Exposure (MoE) -menetelmää. Siinä verrattiin negatiivisia vaikutuksia aiheuttavaa päihdemäärää siihen määrään, jonka aineiden käyttäjät todella nauttivat.

Mitä suurempi kulutus on sillä tasolla, joka aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, sitä suurempi riskitekijä aine on.

Kannabis ei ole niin vaarallista kuin alkoholi

Tulokset osoittavat selvästi, että alkoholi on muita aineita suurempi riskitekijä. Alkoholi on syypää moniin kuolemantapauksiin, ja sillä on paljon negatiivisia vaikutuksia sekä yksilöön että yhteiskuntaan.

Yksilötasolla alkoholi ja nikotiini ovat suuria tappajia ja ne kuuluvat yhdessä heroiinin ja kokaiinin kanssa "korkean riskin aineisiin", kun taas kannabis, amfetamiini, metadoni ja ekstaasi ovat huomattavasti vaarattomampia aineita.

Kun asiaa tarkastellaan yhteiskunnan tasolla, laillinen alkoholi on ainoa "korkean riskin aine". Sen todettiin olevan jopa 114 kertaa niin vaarallinen ja tappava kuin kannabis.

Tutkijat huomauttavat, että tutkimuksessa ei otettu huomioon päihteiden pitkäaikaisvaikutuksia, kuten syöpää, eikä sosiaalisia riskejä, joita aiheuttaa muun muassa likaisten neulojen käyttäminen.