Shutterstock
Vanha nainen

Tutkimus: Hajut voivat ehkäistä dementiaa

Hämmästyttäviä tuloksia saaneiden yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan hajuaistilla voi olla merkitystä aivojen toimintakyvyn säilymiselle.

Tiede on jo pitkään tiennyt, että hajuaistin heikkeneminen voi olla varhainen varoitusmerkki noin 70 neurologisen ja psyykkisen häiriön kehittymisestä.

Niihin kuuluvat Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet, Parkinsonin tauti, skitsofrenia ja jopa alkoholismi.

Yllättäen se, että nenä antaa mahdollisuuden muistiongelmien ehkäisemiseen, avaa aivan uusia näköaloja.

Kalifornian yliopiston tutkijoiden yhdysvaltalaisessa Frontiers in Neuroscience -lehdessä julkaiseman tutkimuksen mukaan iäkkäiden aikuisten kognitiivinen eli aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvä toimintakyky näytti parantuvan merkittävästi, kun makuuhuonetta tuoksutettiin eteerisellä öljyllä.

Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan aivojen kykyä tulkita, ymmärtää ja oppia, ja siihen kuuluvat muisti ja looginen ajattelu.

UCI Centre for the Neurobiology of Learning & Memory -nimisen laitoksen tekemään tutkimukseen osallistui 43 vapaaehtoista 60–85-vuotiasta miestä ja naista, joiden kaikkien kognitiiviset taidot olivat tutkimuksen alkaessa heidän ikäänsä nähden normaaleja.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Aktiivinen hoitoryhmä sai sähkökäyttöisen diffuusorin, jonka avulla he voivat tuoksuttaa eteeristä öljyä. Eri tuoksuvaihtoehtoja oli seitsemän.

Vertailuryhmän jäsenille annettiin myös diffuusori ja erilaisia eteerisiä öljyjä. Toisin kuin aktiivihoitoryhmälle annetut öljyt kontrolliryhmän seitsemän öljyvaihtoehtoa sisälsivät kuitenkin vain vähän hajustetta.

Kummankin ryhmän jäsenten piti joka ilta käyttää diffuusoria kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa. Heitä ohjeistettiin valitsemaan eri tuoksu jokaisena viikon seitsemänä päivänä.

226 prosentin tason nousu

Koejakso kesti kuusi kuukautta. Kun tutkijat sen jälkeen vertasivat kahta ryhmää, he saivat melko yllättävän tuloksen.

Aktiivisen hoitoryhmän jäsenten kognitiivinen toimintakyky parani vähintään 226 prosenttia kontrolliryhmän jäseniin verrattuna [Reyn auditiivisen verbaalisen oppimistestin mukaan] (https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-79948-3_1153). Kyseessä on tunnustettu testi, jota käytetään muun muassa sanojen oppimisen ja muistin arviointiin ja jolla voidaan tunnistaa Alzheimerin taudin puhkeamiseen liittyviä tekijöitä.

Lisäksi aktiivisen hoidon ryhmään kuuluneet ilmoittivat nukkuvansa huomattavasti paremmin.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että voidaan kehittää yksinkertainen, ei-invasiivinen eli kajoamaton menetelmä, jossa hyödynnetään pitkään tunnettua hajuaistin ja muistin toiminnan välistä yhteyttä.

Yli 60-vuotiaat haistavat huonommin

Kun on täyttänyt 60 vuotta, hajuaisti ja kognitiiviset kyvyt voivat alkaa heikentyä dramaattisesti.

Aiemman tutkimuksen mukaan keskivaikeaa dementiaa sairastavilla henkilöillä muisti ja kielelliset kyvyt paranevat, masennus vähenee ja hajuaisti tarkentuu, kun he altistuvat 40:lle eri tuoksulle kahdesti päivässä pitkään.

”Ei ole kuitenkaan realistista kuvitella, että heikentyneistä kognitiivisista toiminnoista kärsivät iäkkäät ihmiset voisivat avata yhteensä 80 erilaista tuoksupakkausta ja haistella niitä päivittäin. Se olisi ylivoimainen tehtävä jopa sille, joka ei sairasta dementiaa”, selittää tutkimuksen tekemiseen osallistunut Kalifornian yliopiston neurobiologian ja käyttäytymisen professori Michael Leon.

Tutkijat rajasivatkin tuoksuvaihtoehtojen määrän seitsemään, jotta osallistujat altistuivat vain yhdelle tuoksulle kerrallaan.

”Kun osallistujat saavat aistia tuoksut nukkuessaan, he voivat käyttää aikaansa vapaasti päivisin”, kertoo tutkimushankkeen johtaja Cynthia Woo.

Tutkijat aikovat tehdä vastaavan tutkimuksen henkilöillä, joiden kognitiivisen suorituskyvyn on jo todettu heikentyneen.

Tekijät myöntävät, että heidän tutkimuksensa luotettavuutta huonontaa osallistujamäärän pienuus.

Siksi tutkijat toivovat, että tulos johtaa laajempiin potilaskokeisiin, joissa tuoksujen vaikutusta ikääntyneiden muistin heikkenemiseen voidaan selvittää järjestelmällisemmin.