Shutterstock

Tutkijat yhdistivät kofeiinin kahteen konkreettiseen terveyshyötyyn

Hyödyistä saatuja lupaavia tuloksia pitää kuitenkin seurata ja asiaa pitää tutkia tarkemmin, tutkija korostavat.

Monet meistä tuntevat vastakeitetyn kahvin tuoman ilon.

Olipa kyseessä sitten aamun varhaisina tunteina nautittu kahvi, työpäivää tauottava kahvihetki tai kupillinen kotiin tultua, monet arvostavat juoman virkistävää vaikutusta.

Nyt tutkimus antaa viitteitä siitä, että kahvilla on muitakin hyötyjä.

Ruotsalais-brittiläinen tutkimus, joka julkaistiin BMJ Medicine -lehdessä, yhdistää nimittäin veren korkean kofeiinitason matalampaan painoindeksiin (BMI) ja pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tutkijat kuitenkin korostavat, että tuloksia ei pidä tulkita niin, että kahvinjuontia pitäisi lisätä.

Aiheesta tarvitaan nimittäin vielä lisää tutkimusta, ennen kuin voidaan sanoa mitään varmaa, he toteavat lehdistötiedotteessa.

Perimä mukana tutkimusmenetelmässä

Laaja tutkimus perustuu lähes 10 000 henkilön tietoihin. Tutkijat analysoivat tietoja käyttämällä mendelistiseksi satunnaistamiseksi kutsuttua menetelmää.

Menetelmässä voidaan ottaa huomioon ihmisten perimä. Tutkijaryhmä valitsi kaksi geenivarianttia CYP1A2 ja AHR, jotka on aiemmin yhdistetty matalampaan kofeiiniaineenvaihduntaan.

Toisin sanoen nämä geenivariantit tarkoittavat sitä, että nautittu kofeiini viipyy elimistössä pidempään kuin henkilöilllä, joilla ei ole kyseistä geenivarianttia.

Tutkijoiden mukaan henkilöt, joilla oli nämä geenivariantit, joivat keskimäärin vähemmän kahvia kuin muut. Silti heidän verensä kofeiinipitoisuus oli korkeampi kuin henkilöillä, joiden perimässä geenivariantteja ei ollut.

Kop kaffe
© Shutterstock

Miksi kofeiini piristää?

Tutkijoiden analyysi osoitti, että henkilöillä, joilla oli geenivariantit, oli matalampi painoindeksi ja pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin muilla. Tutkijat eivät kuitenkaan havainneet yhteyttä geenivarianttien ja vähäisemmän sydän- ja verisuonitautien määrän välillä.

Analyysi kofeiinin myönteisistä vaikutuksista myötäilee aiempien tutkimusten tuloksia.

Aiemmin on nimittäin todettu, että runsas kahvinjuonti pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat korostavat, että tutkimukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Tutkimusryhmä koostui esimerkiksi pääasiassa eurooppalaistaustaisista henkilöistä. Tutkijat tarkkailivat lisäksi ainoastaan kahta tiettyä geenivarianttia.