Shutterstock

Tutkijat: Suosittu dieetti voi vahingoittaa verenkiertoelimistöä

Tutkimuksen mukaan ruokavalio voi kaksinkertaistaa sydän- ja verisuonitautien riskin kolesterolin kautta.

Monet yrittävät ratkaista painonhallintaongelmansa ruokavaliolla. Suosittu vaihtoehto on ketodieetti.

Ketoilussa on kyse siitä, että hiilihydraatteja syödään hyvin vähän. Niitä korvataan rasvalla ja proteiinilla.

Tuore tutkimus osoittaa kuitenkin, että tehokkaaseen painon pudottamiseen ja terveyden edistämiseen tarkoitettu ketodieetti voi suurentaa veren kolesterolimäärää ja näin altistaa sydän- ja verisuonitaudeille.

Sydänkohtauksen riski kaksinkertaistuu

Kun yhdysvaltalainen verenkiertoelimistön sairauksien asiantuntijajärjestö American College of Cardiology järjesti maaliskuun alussa sydäntautilääkärien konferenssin, Iulia Iatan julkisti siellä uuden tutkimuksen, jossa oli selvitetty entistä tarkemmin ketodieetin, veren rasva-arvojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien välistä yhteyttä.

"Tutkimuksessa kävi ilmi, että kun syödään jatkuvasti vähän hiilihydraatteja ja paljon rasvaa, pahan eli LDL-kolesterolin määrä ja samalla sydän- ja verisuonitautien riski kasvaa", totesi Vancouverin St. Paul´s Hospital -sairaalassa työskentelevä kanadalaistutkija.

Iatanin tutkimusryhmä sai tutkimusaineistonsa brittiläisestä UK Biobank -tietokannasta, joka sisältää yli puolen miljoonan britin terveystiedot vähintään kymmenen vuoden ajalta.

Tutkimuksen tekijät keskittyivät 305 brittiin, jotka oli ilmoittaneet kyselyssä, että heidän päivittäinen energiansaantinsa perustui selvästi enemmän rasvaan (vähintään 45 prosenttia) kuin hiilihydraatteihin (enintään 25 prosenttia).

Kehon ensisijaisia energialähteitä ovat tavallisesti hiilihydraatit. Ketodieetissä hiilihydraattien osuus päivittäisestä energiansaannista pienenee yleensä noin kymmenesosaan. Siksi täytyy vähentää muun muassa viljatuotteiden, perunoiden ja eräiden hedelmien syömistä. Kun energiansaannista noin neljäsosa perustuu proteiiniin ja kaksi kolmasosaa rasvaan, elimistö menee ketoosiin, jossa maksa tuottaa glukoosia.

© Shutterstock

Vertailun mahdollisti 1 220 britin ryhmä. Sen jäsenet tyydyttivät päivittäisen energiantarpeensa tavallisella ruokavaliolla, jossa hiilihydraattien osuus oli suurin.

Ketoilijoiden painoindeksi oli prosenttiyksikön keskimääräistä suurempi. Lisäksi kävi ilmi, että melkein joka kymmenes heistä sairasti sydän- ja verisuonitautia. Vertailuryhmässä vastaava suhdeluku oli vain 1/20.

Paha kolesteroli tukkii verisuonia

Jo aiemmissa tutkimuksissa oli saatu selville, että hyvin rasvapitoinen ruokavalio voi nostaa veren LDL-kolesterolitasoa. Low density lipoprotein -kolesteroli koostuu enimmäkseen apolipoproteiini B:stä, joka auttaa soluja ottamaan vastaan ja kuljettamaan rasvaa.

Kyseisen proteiinin uskotaan olevan osallisena veritulppien syntymisessä, sillä sitä kertyy suonten seinämiin.

Uusien tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että kohonneen kolesterolin, apolipoproteiini B:n ja sydän- ja verisuonitautiriskin välillä on yhteys.

Reaktiot vaihtelevat yksilöllisesti

"Saimme selville, että henkilöillä, joiden ruokavalio muistutti ketodieettiä, oli sekä suurin sydän- ja verisuonitautiriski että korkein LDL-kolesterolitaso", totesi Iulia Iatan New Orleansin konferenssissa.

Iatanin mukaan tutkimus paljasti myös yksilöllisiä eroja: kaikki eivät reagoi rasvaiseen ruokavalioon samalla tavalla. Iatan kehotti ketodieetistä kiinnostuneita käymään lääkärissä jo ennen sen aloittamista.

"Kun on ketodieetillä, kannattaa käydä mittauttamassa kolesteroliarvonsa säännöllisesti ja kiinnittää huomiota muihinkin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, joita ovat esimerkiksi diabetes, kohonnut verenpaine, liikkumattomuus ja tupakointi", selitti tutkija.