Shutterstock
Vanheneminen ikä

Tutkijat: Nämä tunteet voivat vanhentaa tupakointiakin nopeammin

Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset tutkijat ovat laskeneet, että kaksi tunnetta kiihdyttäää ikääntymistä vielä tupakointiakin enemmän.

Tupakointi nopeuttaa tunnetusti elimistön ikääntymistä.

Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset tutkijat osoittivat kuitenkin hiljattain, että ikääntyminen vauhdittuu myös, jos ihminen on yksinäinen ja onneton.

Tutkijat vertasivat tiettyjä fyysisiä ja psykologisia tekijöitä nähdäkseen, miten ne vaikuttavat kehon biologiseen ikääntymiseen. Tässä yhteydessä he havaitsivat, että yksinäisyys, huonot yöunet ja tyytymättömyys omaan elämään vaikuttivat ikääntymisprosessiin kielteisesti vielä enemmän kuin tupakointi.

Laskelmia ”ikääntymiskellon” avulla

”Keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa – se on pääviestimme tästä tutkimuksesta”, tutkimuksen tekoon osallistunut Fedor Galkin kertoo.

Tutkijat kertovat Aging-US-lehdessä kehittämästään digitaalisesta ikääntymismallista – jota tiimi kutsuu ”ikääntymiskelloksi” – joka perustuu vuonna 2015 tehtyyn 4 846 ihmisen ”China Health and Retirement Longitudinal Study” (CHARLS) -tutkimukseen. Tutkijat tarkastelivat yhteensä 16 veren biologista tekijää, kuten kolesterolia ja glukoosia, ja lisäksi tutkittiin verenpaine, painoindeksi ja keuhkojen toiminta.

Sairaus vanhentaa elimistöä

”Ikääntymiskellon” avulla tutkijat laskivat ikääntymisvauhdin 2 617 ihmisellä, jotka kärsivät esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöistä, maksa- tai keuhkosairauksista. Näiden tautien tiedetään kiihdyttävän elimistön ikääntymistä.

Näistä sairauksista kärsivät ihmiset ikääntyivät vauhdikkaammin kuin 4 451 terveen verrokin joukko, joka oli iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikaltaan samanlainen kuin sairauksista kärsineiden joukko.

Yksinäisyys vaikutti eniten

Erilaisten sairauksien vaikutus ihmisen elimistön ikään oli noin 18 kuukautta ylöspäin.

Suurin yllätys oli kuitenkin psykologisten tekijöiden vaikutus. Tutkijat havaitsivat, että jos ihminen tunsi itsensä onnettomaksi tai yksinäiseksi, ihmisen elimistö oli jopa 19,8 kuukautta vanhempi kuin tämän oikea, biologinen ikä. Tupakoitsijoiden elimistön ikä oli 15 kuukautta korkeampi kuin tupakoimattomista samanikäisistä koostuneella verrokkiryhmällä.

Tutkijat korostavat, että nämä ovat ryhmän kehittämän ”ikääntymiskellon” perusteella tehtyjä teoreettisia laskelmia.

Jatkotutkimusta ei ole tehty sen selvittämiseksi, ikääntyvätkö psykologisista ongelmista kärsivät todellakin muita nopeammin. Tutkijoiden mukaan tulevaisuudessa pitääkin selvittää toistuvien pitkittäistutkimusten avulla, pitävätkö laskelmat todellisuudessa paikkansa.