Shutterstock

Tutkijat löysivät uuden aseen aggressiivista keuhkosyöpää vastaan

Jo tunnettu valmiste on osoittautunut lupaavaksi hoidoksi pienisoluiseen keuhkosyöpään, jossa kuolleisuus on jopa 95 prosenttia.

Keuhkosyöpä vaatii muita syöpiä enemmän kuolonuhreja.

Syynä on yhtäältä se, että keuhkosyövän varhaisvaiheessa ei esiinny juuri oireita, ja toisaalta se, että solunsalpaajat eivät aina tehoa keuhkokasvaimiin.

Erityisesti aggressiivinen pienisoluinen keuhkosyöpä leviää nopeasti. Sen kuolleisuus on jopa 95 prosenttia. Noin 15 prosenttia kaikista keuhkosyöpäpotilaista sairastaa pienisoluista keuhkosyöpää.

Potilaat vastaavat yleensä hyvin ensimmäiseen solunsalpaajahoitoon, mutta heidän elimistönsä kehittää nopeasti kyvyn vastustaa lääkkeiden vaikutusta. Silloin heidän tilansa huononee, eikä heille voida antaa uudelleen solunsalpaajahoitoa.

Hoitomahdollisuudet ovat siis olleet varsin rajalliset. Tähän asti.

Australialaisen Monashin yliopiston tutkijat ovat nimittäin löytäneet valmisteen, joka näyttää tehoavan pienisoluiseen keuhkosyöpään ja kaksinkertaistavan syöpäpotilaiden jäljellä olevan eliniän.

Tutkimalla onko- eli syöpägeenejä tutkijat saivat selville, että MYC-onkogeenien määrä oli normaalia suurempi solunsalpaajahoidon jälkeen. Tämä onkogeeniryhmä on yhdistetty siihen, että elimistö kehittää lääkeresistenssin.

Siksi tutkijat alkoivat etsiä lääkeainetietokannasta valmisteita, joilla onkogeenien vaikusta voidaan estää. Ja etsintä tuotti tulosta.

Fimepinostaatilla, jonka sopivuutta lasten aivokasvainten hoitoon jo testataan potilailla, havaittiin olevan oikeat ominaisuudet. Hiirikokeissa fimepinostaatti pienensi keuhkokasvainten kokoa ja pidensi elinikää huomattavasti.

Kun fimepinostaattia käytettiin yhdessä toisen lääkkeen kanssa, vaikutus tehostui.

Seuraavaksi vuorossa ovat potilaskokeet. Tutkijat toivovat, että ne päästään aloittamaan pian.