Tupakointi tekee happamaksi

Tupakan riippuvuutta aiheuttava nikotiini vaikuttaa niin voimakkaasti hermosoluihin, että se voi heikentää tupakoijan kykyä kokea iloa.

Tupakointi

Nikotiini heikentää aivojen kykyä kohottaa mielialaa luonnollisella tavalla ja tekee ihmisen niin voimakkaasti riippuvaiseksi, että tupakoinnista on vaikea eroon.

Nikotiini kiihdyttää mielihyväjärjestelmän toimintaa ja vähentää sen herkkyyttä aivojen omille palkitsemisviesteille.

Tupakkalakko aiheuttaa mielialan vaihteluja

Lisäksi nikotiini vaikuttaa monien älyllistä suorituskykyä, muistitoimintoja ja tunteita säätelevien aivojen osien toimintaan.

Tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa huonon olon.

Yleisiä vieroitusoireita ovat ärtyisyys, kärsimättömyys, levottomuus, unihäiriöt ja päänsärky.

Vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen

Pidä mielessä, että vieroitusoireet helpottavat ennen pitkää.

Jos kärsivällisyys on koetuksella, turvaudu korvaushoitoon, joka pienentää vähitellen nikotiinin määrää elimistössä.

Näin nikotiini vaikuttaa aivoissa:

Nikotiini aktivoi ventraalista keskiaivojen peitealuetta (korostettu alue).

Sieltä saavat viestejä nucleus accumbens (mielihyväjärjestelmä), prefrontaalinen aivokuori (järki), hippokampus (muisti) ja mantelitumakkeet (tunteet).