Shutterstock

Tietty vitamiini näyttää ehkäisevän itsemurhia

Tutkijat löysivät yhteyden vitamiinin saannin ja aiempaa vähäisempien itsemurhayritysten välillä laajassa tutkimuksessa, jossa käytettiin yli miljoonan henkilön tietoja.

Itsemurhia tehdään kaikissa yhteiskuntaluokissa ja ikäryhmissä – ja ihmisillä on moninaisia eri syitä sille, miksi he päättävät elämänsä.

Siksi on myös monenlaista apua, joka voi vaikuttaa myönteisesti itsemurhaa harkitseviin.

Nyt uusi yhdysvaltalaistutkimus valaisee tähän asti tutkimatonta osaa itsemurhien ehkäisystä: tietty vitamiini näyttää nimittäin voivan laskea itsemurhan riskiä merkittävästi.

Tämä käy ilmi PLoS ONE-lehdessä julkaistusta tutkimusartikkelista, jonka tutkimusryhmänä ovat yhdysvaltalaiset sotaveteraanit.

Veteraanit on otettu tarkasteluun siksi, että ryhmää leimaa erityisen korkea itsemurhariski.

Yhdysvaltain psykologiyhdistys APA:n mukaan veteraaneilla on jopa 1,5 kertaa suurempi riski tehdä itsemurha kuin muulla aikuisväestöllä.

Ryhmissä huomattava ero

Tutkimuksessa tarkasteltiin 1,3 miljoonan veteraanin tietoja, jotka oli rekisteröity Yhdysvaltain veteraaniasiain ministeriön tietokantaan.

Tutkijat tarkastelivat henkilöitä, jotka ovat saaneet lääkitystä tai asioineet apteekissa vähintään kerran vuosien 2010 ja 2018 välillä.

Osalle heistä määrättiin D-vitamiinilisää osana hoitoa – minkä avulla tutkijat pystyivät vertailemaan ryhmää, joka sai D-vitamiinilisää heihin, jotka eivät sitä saaneet.

Tietojen perusteella he pystyivät toteamaan, että D-vitamiinilisää saaneiden ja sitä ilman jääneiden välillä oli selvä ero itsemurhayritysten ja itsetuhoisen käyttäytymisen määrässä.

©

Mitä D-vitamiini on?

D2-vitamiinilisää saaneiden riski yrittää itsemurhaa oli 48 prosenttia pienempi kuin ryhmällä, joka ei saanut vitamiinilisää, ja D3-vitamiinilisää saaneilla riski oli 45 prosenttia pienempi kuin kontrolliryhmällä.

Lisäksi tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, että vaikutus oli toistaiseksi tuntemattomista syistä vielä korostuneempi afroamerikkalaisilla veteraaneilla.

Afroamerikkalaisten ryhmässä tutkijat näyttivät itsemurhan ja itsetuhoisen käytöksen riskin olevan noin 60 prosenttia pienempi heillä, jotka saivat vitamiinilisää.

Tutkimuksessa on tosin rajoitteensa. Koska tutkittavat tiedot sisälsivät vain tiedon siitä, kenellä oli resepti D-vitamiinilisään, tutkimuksessa ei ole otettu huomioon sitä, ovatko jotkut henkilöt kontrolliryhmässä ostaneet vitamiineja käsikaupasta.

Samasta syystä ei vielä tiedetä, vaikuttivat tutkimuksen tuloksiin muutkin tekijät kuin D-vitamiinin saanti. On esimerkiksi epäselvää, onko D-vitamiinireseptin saaneilla vahvemmat tukiverkot tai muuta, joka on voinut vaikuttaa pienempään itsemurhan riskiin.

Siksi tulosten vahvistamiseksi on tarpeen, että aiheesta tehdään lisää tutkimuksia.

Jos olet kriisissä tai sinulla on itsemurha-ajatuksia, voit soittaa Mieli ry:n kriisipuhelimeen 09 2525 0111, joka palvelee joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa.