Neulahoidon teho osin selittämättä

Akupunktuurin uskotaan auttavan moneen vaivaan. Onko sen tehoa osoitettu tieteellisesti?

Woman with acupunctur needles

Akupunktuuri perustuu perinteiseen kiinalaiseen uskomukseen, jonka mukaan sairaudet ja vaivat johtuvat elämän energian eli qin epätasapainosta elimistössä.

Tasapaino pyritään palauttamaan pistelemällä ohuita neuloja eri elimiä vastaaviin pisteisiin kehon meridiaaneissa eli energiakanavissa.

Elämän energian tai sen virtauskanavien olemassaoloa ei ole voitu tieteellisesti todistaa. Neulahoidon on kuitenkin joissakin tapauksissa todettu lievittävän kipua. Hiirikokeissa on havaittu, että neulan pisto vapauttaa kudoksessa adenosiinia, joka estää kipusignaalien kulkeutumisen aivoihin.

Akupunktuurilla on hoidettu muun muassa niska- ja hartialihasten kipuja, nivelrikon särkyä ja selkävaivoja, mutta kivun lievittyminen voi selittyä myös lumevaikutuksesta.

Tehoa ei ole todistettu tieteellisesti

Uusien hoitomuotojen tehoa tutkitaan tavallisesti niin sanotulla kaksoissokkokokeella. Siinä koehenkilöt jaetaan kahteen ryhmään, joista toista hoidetaan uudella menetelmällä ja toista samantapaisella muulla keinolla. Sekä koehenkilöt että tutkijat ovat tietämättömiä siitä, mitä hoitomuotoa koehenkilöön käytetään.

Akupunktuurin vaikutusta ei ole tutkittu kaksoissokkokokeen kriteerit täyttävällä tavalla.