Suuri tutkimus: Yksi tekijä voi olla ratkaiseva koiran terveydelle

Yhdysvaltalaistutkijat kävivät läpi yli 21 000 koiran ja omistajan tiedot ja löysivät tärkeän tekijän, joka voi olla koiran terveyden kannalta ratkaisevan tärkeä.

Turvallisuus, rakkaus, taloudellinen vakaus, liikunta ja sosiaaliset suhteet.

Vaikka tutkijoiden keskuudessa on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä asiat takaavat ihmiselle pitkän ja terveen elämän, moni tutkija voi kuitenkin yhtyä siihen, että edellä mainituilla asioilla on tärkeä rooli terveiden elinvuosien mahdollistajina.

Mutta mitkä asiat varmistavat koiralle pitkän ja terveen elämän?

Tähän kysymykseen haki vastausta Arizonan osavaltionyliopiston tutkijaryhmä lajissaan kaikkien aikojen laajimmassa tutkimuksessa.

Yksi laajan tutkimuksen havainnoista oli, että yhdellä ympäristötekijällä näyttää olevan koiran terveyteen jopa viisi kertaa niin suuri vaikutus kuin muilla tekijöillä, kuten taloudellisella vakaudella, perheen yhtenäisyydellä tai omistajan iällä.

Havainto on peräisin tutkimuksesta, johon osallistui peräti 21 410 koiranomistajaa, joilta kysyttiin sekä heihin itseensä että heidän koiriinsa liittyviä kysymyksiä.

Kysymykset koskivat esimerkiksi liikunnan määrää, ruokailutottumuksia, elinympäristöä, yleistä terveydentilaa ja lääkitystä.

Tutkijat tunnistivat koiranomistajien vastauksista koiran yleisen terveyden kannalta viisi tärkeää ympäristötekijää.

Viisi tekijää satunnaisessa järjestyksessä:

  • Kotitalouden yhteenlasketut tulot
  • Omistajan ikä
  • Lasten kanssa vietetty aika
  • Eläinten kanssa vietetty aika
  • Naapuruston pysyvyys

Yksi havainnoista oli, että koiran ympäristö ennusti koiran sairauksia, fyysistä aktiivisuutta ja yleistä terveydentilaa – jopa senkin jälkeen, kun tutkijat olivat poistaneet tuloksista koiran iän ja painon vaikutuksen.

Taloudelliset vaikeudet ja muut ongelmat perheessä johtivat koirien heikompaan terveyteen ja vähäisempään liikuntaan, kun taas sosiaaliset suhteet, kuten muiden koirien kanssa oleminen, edistivät koirien terveyttä.

Suuri lapsikatras heikentää koiran terveyttä

Viidellä ympäristötekijällä oli erilainen painoarvo: sosiaalisen tuen, kuten muiden koirien kanssa asumisen, merkitys oli viisi kertaa suurempi kuin taloudellisten tekijöiden.

”Tämä osoittaa, että muiden sosiaalisten olentojen, kuten ihmisten, tavoin koiralle on tärkeää viettää aikaa muiden olentojen kanssa”, tutkimuksen tekemiseen osallistunut ollut tohtoriopiskelija Bri McCoy sanoo lehdistötiedotteessa.

Tutkimuksen yllättäviä havaintoja olivat muun muassa, että koiran terveyden ja perheen lapsimäärän välillä näytti olevan negatiivinen yhteys ja että varakkaampien perheiden koirilla diagnosoitiin enemmän sairauksia.

Tutkijoiden mukaan lapsimäärään liittyvä havainto selittyy kenties sillä, että jos koiraomistajalla on paljon lapsia, koiralle ei riitä enää yhtä paljon aikaa. Varakkaiden perheiden koirien diagnoosien suuri määrä taas selittyy sillä, että varakkaammilla koiranomistajilla on ylipäänsä mahdollisuus viedä koiransa eläinlääkärille sairauden toteamista varten.

Tutkimus julkaistiin Evolution, Medicine and Public Health -lehdessä.