Shutterstock

Raskaana olevilla on vielä yksi syy välttää PFAS-yhdisteitä

Jo pienetkin niin kutsuttujen ikuisuuskemikaalien pitoisuudet äidin elimistössä vaikuttavat sikiöön.

Jos raskaana olevalla naisella on elimistössään paljon niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja eli per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS), ne voivat vaikuttaa sikiön terveyteen.

Asia on todettu useassa tutkimuksessa viime vuosien aikana.

Nyt yhdysvaltalaistutkimus liittää niin pizzalaatikoissa kuin paistinpannujen pinnoitteissakin oleviin PFAS-yhdisteisiin vielä yhden terveydelle vaarallisen vaikutuksen.

Brownin yliopiston tutkijat toteavat, että kohdussa korkeille PFAS-pitoisuuksille altistuneilla lapsilla on myöhemmin elämässään suurempi todennäköisyys lihoa liikaa.

Tämä ilmenee tutkimustuloksista, jotka on julkaistu Environmental Health Perspectives -lehdessä.

Sama yhteys on havaittu jo aiemmissakin tutkimuksissa.

Tutkijoiden mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun on onnistuttu selvästi liittämään toisiinsa ennen syntymää tapahtunut PFAS-altistus ja liikapainon riski myöhemmin elämässä

Tutkimus perustuu nimittäin kahdeksaan laajaan tutkimukseen, joissa koehenkilöitä seurattiin pitkään. Koehenkilöt asuivat eri puolilla Yhdysvaltoja erilaisissa olosuhteissa.

© Shutterstock

Mitä PFAS-yhdisteet ovat?

Toisin sanoen tutkijoiden mukaan nyt saatuja tuloksia voidaan yleistää paremmin kuin aiempia.

Vaikutus havaittiin sekä tytöillä että pojilla

Tutkimuksen data on kerätty kahden vuosikymmenen aikana, ja siinä oli mukana kaikkiaan 1 391 lasta äiteineen. Lapset olivat 2–5-vuotiaita.

Ensin analysoitiin seitsemän eri PFAS-yhdisteen määrä raskaana olevien äitien verinäytteistä.

Seuraavaksi laskettiin lasten painoindeksi (BMI), jotta saatiin käsitys lasten elimistössä olevan rasvan määrästä.

Tuloksista selvisi, että äidin veren korkeat PFAS-pitoisuudet raskauden aikana ilmenivät lapsen ”hieman korkeampana painoindeksinä”.

Esimerkiksi yhden PFAS-yhdisteen määrän kaksinkertaistuminen voitiin yhdistää lapsen 10 prosenttia suurempaan liikapainon riskiin.

Lisääntynyt liikapainon riski koski sekä tyttöjä että poikia. Tuloksista kävi ilmi, että yhteys havaittiin jo lievissäkin PFAS-altistuksissa.

Tutkijoiden mukaan tulevissa tutkimuksissa pitää keskittyä äidin PFAS-altistuksen ja vanhempien lasten – teini-ikäisten ja aikuisten – lihavuuden yhteyteen.