Shutterstock

Puhelimesi voi ennustaa, kuoletko viiden vuoden sisään

Yllättävän lyhyessä ajassa kerätty data antaa vihjeitä siitä, kuinka kauan elät.

Kuuden minuutin kävely.

Muuta ei älypuhelimesi tarvitse ennustaakseen riskisi kuolla viiden vuoden kuluessa.

Tähän viittaa uusi tutkimus, joka on juuri julkaistu PLOS Digital Health -julkaisussa.

Tulokset perustuivat brittiläisessä Biobank-tutkimuksessa 100 655 osanottajalta kerättyyn dataan. Tutkimuksessa kerättiin tietoja keski-ikäisten ja sitä vanhempien Britanniassa asuvien aikuisten terveydestä yli 15 vuoden ajan.

Tutkijoiden mukana tuloksilla voi olla kauaskantoisia käyttötarkoituksia.

Älypuhelimella kerätyllä datalla näyttää nimittäen yllättäen olevan mahdollista ennustaa suurten väestöryhmien kuolleisuutta ilman, että resursseja täytyy käyttää aktiiviseen tiedonkeruuseen yksittäisiltä ihmisiltä.

Kuolleisuutta koskevissa tutkimuksissa on aiemmin turvauduttu jälkimmäiseen tapaan, ja yleensä niissä on esimerkiksi tehty koehenkilöille kävelytestejä tai rekisteröity tutkittavien antamia tietoja omasta kävelyvauhdistaan.

Moni sairaus tuottaa silmiinpistävän kävelytavan

Tutkimuksen tekijät keskittyivät käymään läpi dataa, jota brittiläisessä Biobank-tutkimuksessa oli kerätty ranteessa viikon ajan pidettävillä liikeantureilla.

Kerätty data oli samantyyppistä, jota voidaan periaatteessa kerätä myös älypuhelimilla, eli se kertoi nopeuden, jolla tutkittavat taittoivat lyhyitä kävelymatkoja.

Tutkijoiden tavoitteena oli löytää selkeä yksittäinen tekijä, jonka avulla voitaisiin ennustaa kuolemanriski lyhyen ajan sisään kerätystä datasta. Tekijän valintaa rajoitti esimerkiksi se, että jos halutaan kerätä dataa älypuhelimella, on otettava huomioon, että ihmiset eivät välttämättä kanna puhelinta jatkuvasti mukanaan.

Kun liikeantureiden rekisteröimä data yhdistettiin koneoppimismallilla kuolleisuusdataan, joka käsitti noin kymmenesosan tutkimuksen osallistujista, tutkijat saivat kehitettyä algoritmin, joka arvioi kuuden minuutin kestävän kävelyn nopeuden perusteella kuolemanriskin viiden vuoden kuluessa.

Monet sairaudet, etenkin sydän- ja verisuonitaudit, tuottavat tunnusomaisen kävelykuvion, jossa kävelijä hiljentää vauhtia hengästyessään ja lisää sitä taas vähän ajan kuluttua. Bruce Schatz, professori ja yksi tutkimuksen tekijöistä

"Monet sairaudet, etenkin sydän- ja verisuonitaudit, tuottavat tunnusomaisen kävelykuvion, jossa kävelijä hiljentää vauhtia hengästyessään ja lisää sitä taas vähän ajan kuluttua", selittää Bruce Schatz New Scientist -julkaisulle.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan tulokset osoittavat, että kuusi minuuttia kestävät mittaukset ovat yhtä tarkkoja kuin muut mittaustavat, joilla ennustetaan kuolemanriskiä.

Siksi älypuhelimilla on Bruce Schatzin mukaan iso potentiaali.

"Jos ihmiset pitävät puhelinta mukanaan, sillä voidaan tehdä viikottaisia tai päivittäisiä ennusteita," Schatz toteaa New Scientistille.

"Eikä sellaista voida tehdä millään muulla menetelmällä."