Shutterstock
Trafikprop på motorvej

Pakokaasu saa aikaan muutoksia aivoissa

Ilmansaasteet vaikuttavat tärkeään osaan aivoissa. Tutkijat ovat erityisesti huolissaan niistä ihmisistä, jotka altistuvat jatkuvasti esimerkiksi liikenteen päästöille.

Ruuhkassa pakokaasujen katkussa jumittaminen on pahaksi sekä ympäristölle että mielialalle.

Mutta siinä ei suinkaan ole vielä koko totuus.

Environmental Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen tekijät selvittivät tarkemmin, mitä aivoissa tapahtuu, kun hengitämme autojen pakokaasuja.

Kanadalaistutkijoiden mukaan aivoissa on havaittavissa muutoksia autojen pakokaasujen vuoksi jo kahden tunnin altistuksen jälkeen.

Lajissaan ensimmäinen tutkimus

Tutkimuksessa 25 tervettä aikuista altistettiin ensin pakokaasuille laboratorio-oloissa.

Sen jälkeen heidät laitettiin hengittämään puhdasta, suodatettua ilmaa ja lopuksi vertailtiin, miten erilainen hengitysilma vaikutti aivoihin.

Koehenkilöiden aivot kuvattiin sekä ennen kummankinlaista altistusta että niiden jälkeen. Pakokaasuille altistumisen jälkeen tutkijat havaitsivat, että aivojen niin kutsutussa default mode networkissa eli lepoverkostossa tapahtui muutos.

Lepoverkosto koostuu hermosolujen verkostosta, joka aktivoituu, kun aivot pitävät muusta toiminnasta tauon. Lepoverkosto toimii esimerkiksi mindfulness-harjoituksen tai meditaation aikana tai kun annamme ajatusten harhailla tai teemme jotain yksitoikkoista askaretta.

Toisin sanoen lepoverkosto suorittaa eräänlaista tahdosta riippumatonta puhdistusta aivoissa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat havainneet saasteiden aiheuttavan tämäntyyppisiä muutoksia ihmisen aivoissa.

"Tutkijat ovat uskoneet vuosikymmeniä, että aivot ovat jollakin tavoin suojassa ilmansaasteiden haitallisilta vaikutuksilta", tutkimuksesta vastannut tohtori Chris Carlsten sanoo.

"Tämä lajissaan ensimmäinen tutkimus osoittaa, että ilmansaasteiden ja ihmisen kognitiivisten kykyjen välillä on yhteys." tutkimuksesta vastannut tohtori Chris Carlsten.

Työkyky voi heikentyä

Tutkimuksen toisen tekijän, tohtori Jodie Gawrylukin mukaan muutosten aivojen lepoverkoston sisäisissä yhteyksissä on aiemmin todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn ja masennukseen.

"Siksi on huolestuttavaa, että liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet saavat aikaan muutoksia juuri aivojen lepoverkostoon", hän toteaa.

Tutkijoiden mukaan aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta, jotta ymmärretään, millaisia seurauksia muutoksilla voi olla. Tutkijat kuitenkin toteavat, että vaarana on, että muutokset heikentävät ihmisten ajattelu- ja työkykyä.

Hyvä uutinen on, että aivoissa havaitut muutokset olivat lyhytaikaisia. Heti kun keuhkoihin pääsi jälleen puhdasta ilmaa, aivot palautuivat takaisin aiempaan tilaansa.

Tutkijat varoittavat, että tulosten mukaan ilmansaasteet voivat vahingoittaa aivoja, jos ihminen altistuu jatkuvasti haitallisia hiukkasia sisältävälle hengitysilmalle.

Tämä voi olla erittäin tärkeää niiden miljoonien ihmisten kannalta, jotka hengittävät epäpuhdasta ilmaa pitkiä aikoja päivittäin.