Shutterstock
Jalat vaa'alla

Painonvaihtelu voi lisätä muistisairauksien riskiä

Ylipaino lisää todennäköisyyttä sairastua dementiaan, mutta se ei ole ainoa painoon liittyvä riskitekijä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Muistisairaudet ovat paheneva terveysongelma, joka jo nyt koskee vähintään 55:tä miljoonaa ihmistä maailmassa. Vuonna 2050 luvun on arvioitu olevan 153 miljoonaa.

Tutkijat eri puolilla maailmaa etsivätkin keinoja, joilla muistisairauksien eteneminen voitaisiin pysäyttää ennen kuin ne ehtivät heikentää aivotoimintoja ja henkistä toimintakykyä.

Jo aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että ylipaino lisää Alzheimerin taudin riskiä. Äskettäin Yhdysvaltojen Alzheimer-yhdistyksen Alzheimer’s & Dementia -tiedejulkaisussa ilmestyi Bostonin yliopistossa tehty tutkimus, jonka mukaan tietyillä painon muutoksilla ja myös alipainolla voi olla yhteys muistisairauksiin.

Mikä on painoindeksi?

Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä eli paino kiloina/pituus metreinä potenssiin 2. Maailman terveysjärjestö WHO tulkitsee indeksiä näin:

  • <18,5 alipaino
  • 18,5–24,99 normaali paino
  • ≥25 ylipaino
  • ≥30 merkittävä lihavuus

Tietty kuvio ennakoi muistisairautta

Tutkimuksessa analysoitiin yhdysvaltalaisen Framinghamin kaupungin asukkaiden keskuudessa tehdyn pitkäaikaistutkimuksen tietoja. Kaupungin asukkaita seurattiin 39 vuoden ajan, ja heidän painonsa mitattiin neljän vuoden välein.

Tutkijat valitsivat tutkimuksen 14 000 osanottajasta 2 405 tervettä 30-50-vuotiasta ja tarkkailivat heidän myöhempää painon kehitystään ja sitä, sairastuivatko he muistisairauksiin vai eivät.

Tutkimuksessa ilmeni, että niillä, joilla painoindeksi oli aiemmin elämässä ollut ensin nouseva ja sitten laskeva painoindeksikehitys, oli suurempi riski sairastua dementiaan kuin niillä, joilla painoindeksi ei myöhemmällä iällä huomattavasti laskenut.

Ylipaino haitallista aivoille

Tuloksia on pidetty uskottavina myös muualla maailmassa. Muun muassa Tanskan kansallisen muistisairauksien tutkimuskeskuksen neuropsykologi Kasper Jörgensen on seurannut yhdysvaltalaistutkimusta.

Hänen mukaansa on tunnettua, että aikuisiän ylipaino ja lihavuus voivat lisätä muistisairauksien riskiä, koska ylipaino kiihdyttää insuliinin eritystä, joka voi olla haitallista aivoille. Myös yhdysvaltalaistutkimuksen havainto, että myöhäisen aikuisiän alipaino lisää dementiariskiä, saa tukea muista tutkimuksista.

Jörgensenin mukaan uutta tuloksissa on se, että painoindeksin kehitystä analysoimalla on löydetty erityinen riskiryhmä: ne, jotka iän mittaan ensin lihovat ja sitten taas laihtuvat. Erityisesti keski-ikäisten kannattaa hänen mukaansa tarkkailla vaa'an lukemia.

"On nähtävissä melko huomattava kasvu muistisairauksien riskissä niillä, jotka ovat ylipainoisia tai lihavia 45:n ja 60 ikävuoden välissä. Kannattaa siis pyrkiä pysymään hoikkana keski-iässä."