Shutterstock
Uni

Nämä ruoka-aineet näyttävät lisäävän psyykkisten ongelmien riskiä

Australialaistutkijat analysoivat yli 20 000 ihmisen tietoja ja saattoivat tehdä tärkeän havainnon.

Keskittymisvaikeudet, ruokahalun väheneminen, alakulo ja energian puute.

Masennus on yksi maailman yleisimmistä mielenterveysongelmista. Masennuksen oireet voivat ilmetä hyvin eri tavalla.

Niin ikään masennuksen puhkeamiseen johtavissa syissä on paljon vaihtelua. Nyt australialainen tutkijaryhmä on saattanut löytää vielä yhden syyn: ruoan.

Tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Affective Disorders -tiedelehdessä, tutkijat analysoivat 23 299 ihmisen tietoja. Henkilöt olivat 27–76-vuotiaita ja heistä 14 000 oli naisia.

Tutkimuksessa ruokailutottumuksia selvitettiin kyselyllä, johon osallistujat vastasivat tutkimuksen alkuvaiheessa vuosina 1990–1994.


Toinen tärkeä osa tutkimusta oli vuosina 2003–2007 täytetty kyselylomake, jolla tutkittiin osallistujien toivottomuutta, väsymystä ja hermostuneisuutta viimeksi kuluneen neljän viikon aikana.

Yksi ryhmä erottui joukosta

Osallistujien mielentilaa koskevien kysymysten tarkoituksena oli etsiä merkkejä masennuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että osallistujilla, jotka söivät eniten niin kutsuttuja ultraprosessoituja elintarvikkeita, kuten virvoitusjuomia, valmisruokia tai valmiiksi pakattuja makeita tai suolaisia välipaloja, näytti olevan jopa 23 prosenttia suurempi riski saada masennukseen viittaavia oireita kuin niillä osallistujilla, jotka kuuluivat pienimmän riskin ryhmään.

Mitä on ultraprosessoitu ruoka?

Riski pysyi samana myös sen jälkeen, kun tutkijat olivat poistaneet aineistoista koulutustasoon, tuloihin, asuinpaikkaan ja osallistujien terveyteen liittyvät seikat.

Tarkemmissa analyyseissä selvisi, että vain osallistujilla, jotka nauttivat eniten ultraprosessoituja ruokia, näytti olevan enemmän mielenterveysongelmia.

Tutkijat korostavat, että heidän tutkimuksensa saattaa valaista ruoan ja mielenterveyden välistä yhteyttä, mutta he eivät ole löytäneet suoraa syy-yhteyttä.

He toteavat, että tarvitaan vielä lisää tutkimuksia prosessoitujen elintarvikkeiden haitallisista vaikutuksista ja niiden mahdollisista yhteyksistä psyyken sairauksiin.