Shutterstock
Dreng måles

Miten pitkäksi lapsesi kasvaa? Sinun pituutesi ei olekaan ratkaiseva

Vanhempien pituus ei ehkä ratkaisekaan lapsen lopullista pituutta. Tuoreen tutkimuksen mukaan pituuden määräytyminen on paljon mutkikkaampaa.

Jos haluat saada selville, miten pitkä lapsestasi tulee aikuisena, sinun ja kumppanisi pituus voi viedä pahasti vikaan.

Aivan äskettäin julkaistussa australialaisen Queenslandin yliopiston tutkimuksessa analysoitiin 5,4 miljoonan ihmisen dna:ta. Analyysin tuloksena saatiin selville yöi 12 000 geenimuunnosta, jotka vaikuttavat siihen, miten pitkäksi ihminen kasvaa.

Tutkijoiden mukaan tulosten pohjalta voidaan mahdollisesti kehittää menetelmä, jolla voidaan ennustaa lapsen lopullinen pituus paljon nykyistä tarkemmin ja myös havaita piileviä sairauksia entistä varhaisemmin.

Pituuden tekijät syvällä dna:ssa

Lapsen kasvukäyrä ja perintötekijöiden vaikutus ihmisen pituuskasvuun ovat tähän asti olleet melko heikosti tunnettu osa ihmisen biologiaa.

Usein pituuskasvun ennustamiseen on käytetty taulukoita, jotka perustuvat biologisen isän ja äidin pituuteen, mutta niiden avulla on saatu vain hyvin ylimalkaisia arvioita.

Australialaistutkijat lähtivät etsimään yhteyttä ihmisten pituuden ja dna:n ominaisuuksien välillä. Tiedot olivat peräisin 281 aikaisemmasta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa löytyi kaikkiaan 12 111 pientä muunnosta dna:n siinä osassa, jonka geenit vaikuttavat ihmisen luuston kasvuun.

Piilevät sairaudet esiin

Löytyneet geenimuunnokset voivat tutkijoiden mukaan selittää 40 prosenttia eurooppalaistaustaisten ihmisten pituuseroista. Sen sijaan muiden kuin eurooppalaistaustaisten ihmisten pituuseroista niillä voidaan selittää vain 10–20 prosenttia.

Noin 20 prosenttia pituuseroista selittyy tutkijoiden mukaan ympäristötekijöistä.

Tutkijat toivovat, että analyysin avulla voidaan löytää ne lapset, joiden pituuskasvussa on häiriöitä, ja siten havaita mahdolliset piilevät sairaudet, jotka hidastavat kasvua.