Laaja tutkimus: Liikapainoisilla näyttää olevan yllättävä etu

Tutkimus näyttää vahvistavan myytin, jonka mukaan sydämen vaajatoiminnasta kärsivillä liikapainoisilla on huomattava etu verrattuna normaalipainoisiin ja alipainoisiin potilaisiin.

Tutkijoiden mukaan tuloksia ei pidä tulkita todisteeksi siitä, että sydämen vajaatoiminnasta kärsivän kannattaa lihoa.

© Shutterstock

Paradoksi on selvästi nähtävissä.

Laajat tutkimukset osoittavat, että liikapainoisilla ihmisillä on suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin kuin normaalipainoisilla ja alipainoisilla.

Mutta samaan aikaan monet tutkimukset antavat viitteitä siitä, että lihavilla ihmisillä on pienempi riski kuolla, kun he sairastuvat sydänsairauteen.

Tätä ilmiötä kutsutaan ”lihavuusparadoksiksi”, ja lihavuuden näennäisestä suojaavasta vaikutuksesta käydään paljon keskustelua.

Joidenkin tutkijoiden mukaan yhteyttä ei ole. He ovat sitä mieltä, että näyttö johtuu lihavuuden epätarkoista mittauksista tai siitä, että lihavat ihmiset saavat parempaa hoitoa kuin muut.

Nyt laajassa ruotsalaistutkimuksessa paradoksi on kuitenkin vahvistettu sydämen vajaatoimintapotilaiden kohdalla.

Varovaisia tuloksia

Tutkimuksessa lähes 70 000 sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalaan joutunutta potilasta jaettiin painoindeksiluokkiin.

Painoindeksin lyhenne on BMI (Body Mass Index). Painoindeksi on mittari, joka pituuden ja painon avulla selvittää, onko painosi terveellisen rajoissa. Terveenä ja normaalipainoisena pidetään BMI:tä, jonka arvo on 18,5–24,9.

Tutkijat havaitsivat, että lihavilla potilailla, joiden BMI oli vähintään 25, oli pienempi kuolemanriski kuin normaalipainoisilla potilailla, vaikka lihavilla ihmisillä on 30 prosenttia suurempi riski sairastua sydämen vajaatoimintaan kuin normaalipainoisilla.

Alipainoisilla potilailla, joiden BMI oli alle 18,5, oli puolestaan suurempi riski kuolla sydämen vajaatoimintaan kuin normaalipainoisilla potilailla.

Mitä on sydämen vajaatoiminta?

  • Sydämen vajaatoiminta tarkoittaa, että sydänlihas on heikentynyt eikä pysty pumppaamaan verta yhtä hyvin kuin normaalisti.
  • Sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa väsymystä, hengenahdistusta ja turvotusta alaraajoissa.
  • Sydämen vajaatoiminta voi johtua monista eri syistä: Sydänlihas voi heikentyä ajan myötä korkean verenpaineen, sydänkohtauksen tai muiden sydänongelmien vuoksi. Toisinaan sydän jäykistyy ja sen on vaikea pumpata verta normaalisti.
  • Korkea BMI lisää sydämen vajaatoiminnan riskiä. Tämä johtuu siitä, että ylipaino aiheuttaa ylimääräistä painetta sydämeen, jonka on työskenneltävä kovemmin pumpatakseen verta. Liikapaino voi ajan mittaan heikentää sydäntä ja lisätä sydänongelmien, kuten sydämen vajaatoiminnan, riskiä.
  • Sydämen vajaatoiminta lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Tutkijoiden mukaan heidän tuloksensa kiihdyttävät keskustelua lihavuusparadoksista. Tutkijat kuitenkin korostavat, että kyseessä voi olla niin kutsuttu käänteinen kausaliteetti.

Vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivät sairastavat potilaat laihtuvat usein, koska heidän ruokahalunsa on vähentynyt ja energiankulutuksensa lisääntynyt sydämen lisärasituksen seurauksena.

Näin ollen normaalipainoisten ihmisten korkeampi kuolleisuus saattaa johtua siitä, että sairaus on ollut aiemmin liikapainoisilla ihmisillä niin vakava, että he ovat kuolleet huomattavasti kevyempempiä kuin he olivat olleet sairauden alussa.

”Tuloksia ei pidä pitää todisteena siitä, että lihominen olisi sydämen vajaatoiminnasta kärsiville hyödyllistä”, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja ja Karoliinisen instituutin tutkija Giulia Ferrannini.

Tanskalainen tutkimus on aiemmin kumonnut lihavuusparadoksin ja todennut, että vyötärön ja pituuden välisen suhteen mittaukset antavat paljon tarkemman kuvan sydämen vajaatoimintapotilaiden odotettavissa olevasta ennusteesta kuin BMI-mittaukset.

Itse asiassa ylipainon ja lihavuuden tutkimusta koskevissa virallisissa ohjeissa suositellaan, että BMI:n lisäksi käytetään myös muita ja täydentäviä mittareita eri ihmisten sydäntautiriskin selvittämiseksi.