Shutterstock

Koe: Pitkään kestävällä paastolla voi olla negatiivisia vaikutuksia

Jos olet pitkään ilman ruokaa, elimistön puolustusmekanismi voi häiriintyä vakavasti, todetaan yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa.

Paastoa on käytetty aikojen kuluessa hoitona niin syöpään, lihavuuteen, sydänsairauksiin kuin moniin muihinkin kroonisiin vaivoihin. Nyt tutkimus on osoittanut, että yli vuorokauden kestävä paasto voi heikentää immuunijärjestelmää.

Tutkimuksessaan yhdysvaltalaistutkijat vertasivat paastoavien hiirten ja ei-paastoavien lajitovereiden immuunijärjestelmää. He tarkkailivat erityisesti suurikokoisia valkosoluja eli monosyyttejä, jotka puolustavat elimistöä tulehduksia vastaan.

Raju nousu monosyyttien määrässä

Ensin tutkijat analysoivat viiden 24 tuntia syömättä olleen hiiren verikokeet. Kun tuloksia verrattiin normaalisti syöneiden hiirten tuloksiin, selvisi, että paastonneilla hiirillä oli veressään vain kymmenesosa monosyyttejä normaalisti syöneiden hiirten monosyyttimäärään verrattuna. Monosyyttien vähäinen määrä on merkki heikommasta immuunijärjestelmästä.

Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että paastonneiden hiirten monosyytit olivat siirtyneet selkäytimeen horrostilaan. Kun paastonneet hiiret saivat ravintoa, monosyytit aktivoituivat ja niiden määrä veressä nousi nelinkertaiseksi normaalisti syöneisiin hiiriin verrattuna.

Tuloksena oli tulehdustila

Seuraava kysymys oli se, miten rajusti noussut monosyyttien määrä vaikutti hiirten kykyyn torjua tulehduksia. Sen selvittämiseksi 45:een hiireen ruiskutettiin keuhkotulehdusta aiheuttavia bakteereja. Näistä 45:stä hiirestä 23 eli noin puolet oli paastonnut 24 tuntia ennen injektiota, minkä jälkeen ne saivat ruokaa.

”Oletuksen mukaisesti monosyyttien määrä nousi paastonneilla hiirillä voimakkaasti, mikä johti monosyysiksi kutsuttuun tilaan, joka on merkki tulehduksesta”, selittää tutkimuksen johtaja, professori Filip Swirski Mount Sinain sairaalasta New Yorkista Tieteen Kuvalehdelle.

Syy korkeaan kuolleisuuteen

Tutkimuksessa selvisi, että 72 tunnin kuluttua lähes 90 prosenttia niistä hiiristä, jotka olivat paastonneet ennen injektiota, oli kuollut. Normaalisti syöneistä hiiristä kuoli vain 60 prosenttia. Ilmeisesti voimakas tulehdus oli syynä paastonneiden hiirteen korkeaan kuolleisuuteen.

”Havaitsimme, että paastonneiden hiirten selkäytimessä olleet monosyytit käyttäytyivät normaalista poikkeavasti. Monosyyteissä oli tapahtunut muutoksia, jotka saivat ne reagoimaan aggressiivisesti, mistä seurasi voimakas tulehdus ja hyperinflammaatio”, Swirski selittää.

Kyse on tasapainosta

Tutkimuksen valossa 24 tunnin paastolla voi olla kohtalokkaita seurauksia, mutta mitkä ovat lyhyemmän paaston vaikutukset?

Yhdysvaltalainen tutkija, Satchidananda Panda, Kaliforniassa sijaitsevasta Salk Institute for Biological Studies -tutkimuslaitoksesta on tehnyt kokeen, joka osoitti, että 15 tunnin paasto tehostaa hiirten immuunijärjestelmää. Suurin osa ihmisille laadituista paasto-ohjelmista kestää alle 24 tuntia.

”Kuten monessa muussakin asiassa elämässä niin paastoamisessakin on tärkeää löytää oikea tasapaino. Asiat, jotka saattavat olla joissain määrin hyödyllisiä, voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa odottamattomia seurauksia”, Swirski toteaa.