Keisarileikkaus vaikuttaa lapseen eri tavoin kuin on luultu

Keisarileikkauksella syntyneillä vauvoilla on erilainen suoliston bakteerikanta kuin alateitse syntyneillä, mutta syy on eri kuin tähän asti on oletettu.

Vauvojen ulostenäytteistä tehty tutkimus osoitti, että synnytystapa ei vaikuta lapsen suoliston bakteerikantaan niin kuin on oletettu.

© Shutterstock

Kun vauva syntyy alateitse, se saa matkalla mukaansa äidin bakteereja.

Eivätkä bakteerit ole merkityksettömiä.

Pitkään on oletettu, että synnytyskanavasta mukaan saatu bakteerikanta muokkaa lapsen suolistobakteereja ja vaikuttaa lapsen alttiuteen sairastua esimerkiksi astmaan ja diabetekseen myöhemmällä iällä.

Suolistobakteerit vaikuttavat monella tavalla ihmisen terveyteen. Siksi on esitetty, että alatiesynnytys olisi hyödyksi lapsen bakteerikannan kehitykselle, koska keisarileikkauksessa lapsi jää ilman äidin bakteereita.

Tuore kanadalainen tutkimus hieman muuttaa totuttuja käsityksiä.

Sen mukaan lapsen suolistobakteereissa ei näytä olevan eroa sen mukaan, onko lapsi tullut maailmaan alatiesynnytyksellä vai keisarileikkauksella. Tutkimus on ilmestynyt tiedejulkaisussa Cellular and Infection Microbiology.

Tutkimukseen osallistui yli 600 kanadalaista naista, joista osa oli synnyttänyt lapsensa alateitse ja osalle oli tehty sektio. Tutkimus on yksi suurimmista laatuaan.

Tutkimuksessa otettiin näyte synnyttäjien emättimen bakteereista ennen synnytystä ja verrattiin sitä vauvan suolistobakteereihin 72 tuntia synnytyksen jälkeen. Suolistobakteerit tutkittiin vauvan ulostenäytteestä.

© Shutterstock

Tärkeät suolistobakteerit

Tutkijoiden kanta oli selvä: äidin emättimen bakteeristo ei vaikuttanut lapsen suolistobakteerikantaan riippumatta siitä, mitä kautta lapsi tuli ulos kohdusta.

Kun vauvoja tutkittiin 10 päivän ja kolmen kuukauden iässä ilmeni, että eri tavoin syntyneiden lasten bakteerikannat olivat kuitenkin erilaiset. Tutkijoiden mukaan ero johtui siitä, että keisarileikkauksella syntyneet lapset olivat altistuneet enemmän antibiooteille kuin alateitse synnytetyt.

Tutkimuksessa ei otettu ulostenäytteitä äideiltä, joten siitä ei voida tehdä päätelmiä äitien suolistobakteerikannan vaikutuksesta lasten suolistobakteerikantaan.