Shutterstock/Design_Cells
Kredsloeb

Kansantauti voi lisätä dementiasairauden riskiä 42 prosenttia

Australialaistutkijat tarkastelivat lähes 35 000 ihmisen tietoja eri puolilta maailmaa ja tekivät tärkeän havainnon.

WHO:n mukaan dementia on yksi tärkeimmistä vanhusten työkyvyttömyyden syistä. Dementia-oireyhtymään sairastuu vuosittain jopa kymmeneen miljoonaa ihmistä.

Siksi on tärkeää tunnistaa uhat, jotka voivat lisätä dementia-oireyhtymän riskiä. Nyt ryhmä australialaisia tutkijoita on ilmeisesti saanut selville yhden niistä.

Tutkijat tarkastelivat 17 eri tutkimuksen tuloksia, joissa oli tutkittu dementiasairauden ja korkean verenpaineen mahdollista yhteyttä yli 60-vuotiailla.

Monissa aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että keski-ikäisillä todetun korkean verenpaineen ja myöhemmällä iällä ilmenevän verisuoniperäisen (vaskulaarisen) muistisairauden välillä on yhteys. Verisuoniperäinen muistisairaus johtuu aivojen verenkierron häiriöistä.

Yli 60-vuotiaiden ryhmässä tutkijat eivät kuitenkaan ole toistaiseksi osoittaneet yhtä vahvaa yhteyttä, sillä tulokset eivät ole olleet niin selviä.

Vanhus
© Karsten Thormaehlen

Alzheimerin taudin kolme vaihetta

Uudessa tutkimuksessa australialaistutkijat analysoivat 34 519 dementiaa sairastamattoman henkilön tietoja. Henkilöt olivat kotoisin 16:sta eri maasta.

Osallistujat, joiden keski-ikä tutkimuksen alkaessa oli 72,5 vuotta, jaettiin kolmeen eri ryhmään:
terveiden osallistujien ryhmään, verenpainetaudin vuoksi hoidettujen ryhmään ja ryhmään, jonka jäsenten verenpainetautia ei oltu hoidettu.

Tutkijat: ”Hoito on tärkeää”

Laajassa analyysissä selvisi, että hoitamatonta verenpainetautia sairastavilla osallistujilla näytti olevan 42 prosenttia suurempi riski sairastua dementiaan verrattuna terveeseen kontrolliryhmään.

Kun tutkijat vertasivat heitä ryhmään, joka oli saanut hoitoa korkeaan verenpaineeseensa, hoitamattomilla oli 26 suurempi riski kuin hoitoa saaneilla.

Yksi tutkimuksen ongelmista on tutkijoiden mukaan se, että verenpainetaudin määritelmä on muuttunut ajan myötä ja vaihtelee eri maissa.

Tutkijat huomauttavat, että dementia-oireyhtymän diagnosointiin käytetyt menetelmät olivat erilaisia ja että osa osallistujista sairastui niin pian tutkimuksen alkamisen jälkeen, että heillä saattoi olla jo silloin havaitsematon sairaus.

Johtopäätös on kuitenkin selvä:

”Tutkimuksemme tarjoaa tähän mennessä vahvimmat tiedot verenpainetaudin hoidon tärkeydestä myös myöhemmällä iällä”, tutkijat kirjoittavat tutkimuksessa, joka on julkaistu tieteellisessä Jama Network Open-lehdessä..