Shutterstock

Joka viidennen lapsen ruokasuhde on epänormaali

16 maata kattanut suuri tutkimus paljastaa, että joka viides lapsi suhtautuu ruokaan epänormaalisti – erityisesti tytöt kärsivät syömishäiriöistä.

Kun tulee nälkä, syödään, ja sitten ollaan kylläisiä. Jos asia olisikin aina noin yksinkertainen, suhde ruokaan olisi helppo ja mutkaton. Mutta näin ei suinkaan aina ole. Tämä paljastui 32 tutkimusta kattaneessa meta-analyysissa, jonka mukaan joka viides lapsi maailmassa suhtautuu ruokaan epänormaalisti. Meta-analyysia oli toteuttamassa ryhmä tutkijoita Britanniasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista.

Meta-analyysi kattoi 63 181 iältään 6–18-vuotiasta lasta 16 eri maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa.

JAMA Pediatrics -lehdessä julkaistut luvut huolestuttavat analyysin tehneitä tutkijoita.

Tavallisinta tytöillä

”On elintärkeää tunnistaa syömishäiriöiden laajuus ja jakaantuminen eri riskiryhmissä, jotta ongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa”, sanoo analyysia tekemässä ollut tohtori Jose Francisco Lopez-Gil espanjalaisesta Castilla-La Manchan yliopistosta.

Meta-analyysi paljasti, että syömishäiriöt ovat yleisempiä tyttöjen keskuudessa. Merkkejä syömishäiriöstä havaittiin 30 prosentilla tytöistä, kun taas pojilla luku oli noin puolet pienempi. Syömishäiriöt olivat yleisempiä vanhempien lasten kohdalla ja niillä, joiden painoindeksi oli korkea.

Syömishäiriöt voivat periytyä

Tutkijoilla oli käytössään viisikohtainen SCOFF-syömishäiriöseula, joka on maailmalla laajimmin käytetty menetelmä syömishäiriöiden tunnistamiseen. Kyselyssä vastataan kysymyksiin, jotka käsittelevät syömiseen liittyviä tunteita, mahdollista hiljattain tapahtunutta painonpudotusta, käsitystä omasta kehosta ja suhdetta ruokaan ylipäätään.

Tutkijat eivät vielä varmuudella tiedä, mikä saa aikaan syömishäiriön, mutta kyse voi olla perintötekijöistä. Lapsilla saattaa olla 7–12 kertaa suurempi riski saada syömishäiriö, jos heidän vanhempansa, sisaruksensa tai joku muu perheenjäsenensä on kärsinyt syömishäiriöstä. Tutkimuksissa on myös osoitettu yhteys sosiaalisen median käytön ja syömishäiriöiden välillä.