Shutterstock

7 tapaa voi pienentää masennusriskiä merkittävästi

Laaja, lähes 300 000 ihmistä käsittänyt tutkimus osoittaa, että seitsemän terveellistä tapaa pienentää masennusriskiä 57 prosenttia.

Masennus on monimutkainen mielenterveyden häiriö, johon vaikuttavat sekä perintötekijät että elämäntapavalinnat.

Vaikka geneettinen tausta voi lisätä alttiutta sairastua masennukseen, nyt on saatu enemmän näyttöä siitä, että terveellisillä elämäntavoilla voi olla merkittävä vaikutus masennusriskiin.

Brittiläisen Cambridgen yliopiston ja kiinalaisen Fudanin yliopiston tutkijat havaitsivat 290 000 ihmistä käsittäneessä laajassa tutkimuksessa, että terveellisiä elämäntapoja noudattavilla ihmisillä todennäköisyys sairastua masennukseen on vain noin puolet verrattuna ihmisiin, jotka eivät elä terveellisesti.

Liiku, syö ja puhu

Tutkijat tunnistivat seitsemän terveellistä elämäntapaa, jotka voitiin liittää pienempään masennusriskiin.

Niihin kuuluivat terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä uni, kohtuullinen alkoholinkäyttö, tupakoimattomuus, vähäinen istuminen ja usein toistuva sosiaalinen kanssakäyminen.

Unella, liikunnalla ja sosiaalisilla kontakteilla oli suurin vaikutus masennusriskiin. Jokainen näistä tekijöistä voitiin yhdistää noin 20 prosenttia pienempään masennusriskiin.

”Jotkin näistä elämäntapaan liittyvistä tekijöistä ovat asioita, joihin meillä on vaikutusvaltaa, joten jos yritämme esimerkiksi varmistaa, että nukumme hyvin ja tapaamme ystäviä, ne voivat vaikuttaa elämäämme huomattavasti”, sanoo Barbara Sahakian, joka on Cambridgen yliopiston neurotieteiden professori. Hän oli mukana tekemässä tutkimusta.

© Shutterstock

Seitsemän terveellistä tapaa

Tutkijat tarkastelivat ryhmän aivojen rakennetta magneettikuvauksilla. Lähes 33 000 osallistujan aivojen magneettikuvat osoittivat, että aivojen tilavuus oli suurin, jos henkilö noudatti seitsemää terveellistä tapaa.

Aivojen tilavuus mittaa aivojen harmaan aineen (neuronien ja niiden yhteyksien) ja valkoisen aineen (hermosäikeiden) kokonaismäärää. Aivojen tilavuus voi vaikuttaa muun muassa kognitiivisiin toimintoihin kuten muistiin ja ongelmanratkaisukykyyn.

Elintavat vaikuttivat eniten aivojen hippokampukseen, jolla on tärkeä rooli oppimisessa ja muistin toiminnassa, ja alueeseen, joka käsittelee käyttäytymistä.

”Tulos viittaa selvästi siihen, että elämäntavoilla on vaikutusta aivojen biologiaan, mikä voisi selittää yhteyden terveellisten elämäntapojen ja pienemmän masennusriskin välillä”, toteaa Sahakian.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 5 prosenttia maailman aikuisväestöstä kärsii masennuksesta ja sairaus on merkittävä taakka kansanterveydelle.