Koira ja lapsi

7 hyvää syytä omistaa koira

”Ihmisen paras ystävä” on luonnehdinta, joka käytetään yleisesti koirasta – ja siinä piilee totuuden siemen. Tieteellisissä tutkimuksissa on todistettu, että koiranomistajat ovat muita onnellisempia, terveempiä ja sosiaalisempia.

Uskollinen, suojeleva, sosiaalinen ja aina iloinen sinut nähdessään. Koira on ollut ihmisen ystävä jo 18 000 vuotta, eikä todellakaan syyttä.

Jos sinulla on koira tai jos harkitset koiran ottamista tai jos vain haluat olla paremmin valmistautunut seuraavaan kertaan, kun ajaudut keskusteluun lemmikkieläimistä, sinun on syytä tutustua näihin tutkimustuloksiin.

1. Koira saa sinut hymyilemään

Hund fjollet udseende
© Shutterstock / Lunja

Koiranomistajat hymyilevät enemmän ja useammin kuin muut, toteaa Robin Maria Valeri tutkimuksessaan, joka julkaistiin vuonna 2015 Society & Animals -julkaisussa.

Raportti perustuu kyselytutkimukseen, jossa neljään eri ryhmään jaettujen henkilöiden piti pitää kirjaa siitä, miten usein he nauroivat päivän aikana.

Yksi ryhmä koostui koiranomistajista, toinen kissanomistajista, kolmanteen ryhmään kuului henkilöitä, joilla oli sekä kissa ja koira, ja neljännen ryhmän henkilöillä ei ollut kissaa eikä koiraa.

Tuloksista selvisi, että koiranomistajat sekä henkilöt, joilla oli sekä koira että kissa, nauroivat useammin kuin kahteen muuhun ryhmään kuuluneet henkilöt.

2. Koira on hyväksi terveydellesi

Tutkimuksen mukaan altistuminen koiraperheessä leijuvalle pölylle voi aiheuttaa hyödyllisiä muutoksia suolen bakteerikannassa ja suojata lasta tulehduksilta ja allergioilta.

Lapsilla, jotka aivan vauvasta asti kasvavat kodissa, jossa on koira, voi olla pienempi riski saada astma tai allergioita kuin lapsilla, joiden kotona ei ole koiraa.

Tiede osaa myös selittää, miksi näin on.

Kalifornian yliopistossa vuonna 2013 hiirillä tehty tutkimus osoittaa, että kun hiiri altistuu koiraperheessä leijuvalle pölylle, hiiren suolen bakteerikanta muuttuu.

Hiirille ilmaantui erityisesti suuria määriä sellaisia bakteereja, jotka suojaavat hengitysteitä allergeeneiltä ja tulehduksilta.

3. Koira tekee sinusta sosiaalisemman

© Shutterstock

Brittiläisten Liverpoolin ja Bristolin yliopistojen tutkijat julkaisivat vuonna 2007 raportin, jossa todetaan, että koiranomistajilla on laajempi sosiaalinen kontaktiverkosto kuin henkilöillä, joilla ei ole koiraa.

Raportissa arvellaan syyksi sitä, että koiranomistajat, jotka lenkillä kohtaavat toisia koiranulkoiluttajia, ryhtyvät keskustelemaan vieraiden kanssa helpommin kuin muut ihmiset.

4. Koira vahvistaa omanarvontuntoasi

Jo vuonna tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että koiranomistajat kokevat muita vähemmän pelkotiloja.

© Shutterstock

Vuonna 2001 julkaistu American Psyhological Associationin tutkimus osoittaa selvästi, että koiran omistaminen kasvattaa itsetuntoa.

Tutkijat tarkkailivat henkilöitä, joista äskettäin oli tullut koiranomistajia, ja vertasivat heitä henkilöihin, joilla ei ollut koiraa. Tulokset analysoitiin kymmenen kuukauden tarkkailujakson jälkeen.

Sekä koiranomistajien käyttäytyminen että heidän omat kokemuksensa viittasivat siihen, että he kokivat koiran omistamisen kasvattaneen heidän itsetuntoaan, lisänneen fyysistä aktiivisuutta ja vähentäneen pelkotiloja – erityisesti rikollisuuden pelkoa.

5. Koira pitää sinut kunnossa

© Shutterstock

On itsestään selvää, että koiranomistajat saavat liikuntaa, sillä koiraa pitää ulkoiluttaa. Tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että koiran myötä tulevan lisäliikunnan määrä oli suurempi kuin on oletettu.

Vuonna 2011 julkaistussa raportissa Michiganin valtionyliopiston tutkijat toteavat, että 60 prosenttia tutkimukseen osallistuneista koiranomistajista liikkui terveyssuosituksiin verrattuna riittävästi tai paljon enemmän kuin riittävästi.

Edelleen George Masonin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että iäkkäät henkilöt, jotka ulkoiluttavat koiraansa itse, ovat huomattavasta paremmassa fyysisessä kunnossa kuin muut samanikäiset ihmiset, jotka liikkuvat joko yksin tai muiden ihmisten kanssa.

6. Koira tuo lisää iloa elämään

Hund med gamle mennesker
© Shutterstock / Geertjan Hooijer_

Sosiaalisen ja uskollisen laumaluonteen ansiosta useimmat koiranomistajat pitävät koiraa hyvänä seurana. Yhden ihmisryhmän kohdalla tutkimuksissa on voitu jopa osoittaa, että koira tuo lisää iloa heidän elämäänsä.

Kalifornian yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on tutkittu sitä, miten koira vaikuttaa vanhusten elämänlaatuun ja -iloon.

Tulokset, jotka julkaistiin Journal of Social Psychology -lehdessä, osoittavat, että vanhat ihmiset, joilla on koira, ovat tyytyväisempiä sosiaaliseen elämäänsä kuin samanikäiset ihmiset, joilla ei ole koiraa.

Tutkimuksessa todetaan myös, että iäkkäät koiranomistajat ovat paremmassa fyysisessä kunnossa ja ennen kaikkea paremmassa psyykkisessä kunnossa kuin samanikäiset henkilöt, joilla ei ole koiraystäviä.

7. Koira estää masennusta

Halauskemikaaliksi ja rakkausaineeksi kutsuttua oksitoniini-hormonia syntyy aivojen hypotalamuksessa. Japanilaistutkimuksen mukaan koiranomistajat alkavat tuottaa hormonia, kun he ovat katsekontaktissa koiransa kanssa.

© Shutterstock

Koiranomistaja tulee onnelliseksi, kun hän katsoo koiraansa ja saa siihen katsekontaktin.

Japanilaisen Azabun yliopiston tutkimuksessa vuonna 2009 kävi ilmi, että koiranomistajan aivot reagoivat katsekontaktiin erittämällä oksitoniini-hormonia, joka vahvistaa onnellisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Oksitoniini, jota yleensä erittyy läheisessä sosiaalisessa tai fyysisessä kanssakäymisessä, on osoittautunut hyväksi skitsofrenian hoidossa. Oksitoniinia testataan parhaillaan myös sekä masennuksen että traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Miamin yliopiston psykologit osoittivat tosin jo vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessaan, että koiranomistajat, joilla on voimakas sosiaalinen side koiraansa, kärsivät muita vähemmän masennuksesta.