The Great Internet Mersenne Prime Search
Pätkä maailman pisintä alkulukua

Uusi maailmanennätys: 232,5 kilometriä pitkä alkuluku

Supertietokone käytti kuusi vuorokautta luvun laskemiseen. Luku täyttää yli 5 000 sivua Wordissa.

14 vuotta matemaatikko Jonathan Pace on tutkinut alkulukuja.

Nyt hän voi siirtyä vihdoin lepäämään laakereillaan suurmiehenä.

Ennätyksessä on 23 249 425 numeroa.

Jotta uuden alkuluvun mitasta saisi jonkinlaisen käsityksen, on kerrottava, että sen kirjoittaminen kestäisi 269 päivää, jos kirjoitettaisiin yksi numero sekunnissa. Ja jos numerot kirjoitettaisiin sentin välein, luvulla olisi mittaa 232,5 kilometriä.

Jonathan Pace kuuluu alkulukuihin hurahtaneeseen GIMPS - Great Internet Mersenne Prime Search -yhteisöön, jonka nimissä myös edellinen alkulukuennätys on.

Järjestelmät etsivät alkulukuja

Alkuluku on luku, joka on jaollinen vain 1:llä tai itsellään.

Uusien alkulukujen löytämiseksi voidaan käyttää erilaisia matemaattisia malleja.

Yksi malleista on nimeltään Mersenne, ja uusi ennätys pohjautuu juuri siihen.

Mersennen alkuluvut täyttävät kaavan M(p) = 2^p – 1. Kaava merkitsee, että 2 korotettuna alkuluvun potenssiin antaa uuden alkuluvun, kun siitä vähennetään 1.

Esimerkiksi alkuluku 31 löydetään kertomalla 2 itsellään viisi kertaa ja vähentämällä sitten 1:

2 x 2 x 2 x 2 x 2 – 1 = 31

Uusi ennätysluku tunnetaan nimellä M77232917, ja nimi juontuu Mersennestä. Uusi alkuluku on saatu kertomalla 2 itsellään 77 232 917 kertaa ja vähentämällä sitten 1.

Tietokone jauhoi laskuja kuusi päivää

Jonathan Pace löysi luvun asentamalla yhteen tietokoneistaan tarkoitusta varten kehitetyn ohjelmiston ja käymällä lukuja läpi mahdollisen uuden alkuluvun löytämiseksi.

Yksi tietokoneista käytti kuusi päivää ennätysluvun tarkastamiseen.

Voit ladata koko alkuluvun itsellesi GIMPS-hankkeen sivustosta.