Mistä näppäimistön kirjainten järjestys juontuu?

Miksi näppäimistön kirjainten järjestys poikkeaa aakkosjärjestyksestä?

Keyboard qwerty

Nykyään yleisimmin käytettyjen näppäimistöjen kirjainjärjestys juontuu 1860-luvulta. Sen keksijäksi mainitaan useimmiten yhdysvaltalainen toimittaja Christopher Latham Sholes.

Tarinan mukaan QWERTY-nimen saanut kirjainjärjestys kehitettiin hidastamaan konekirjoittajien työtä. Yhdysvalloissa kehitetyissä ensimmäisissä kirjoituskoneissa näppäimet olivat aakkosjärjestyksessä. Koska englannissa useimmin käytetyt kirjaimet olivat näppäimistöllä lähekkäin, nopeasti kirjoitettaessa kirjasinten varret sotkeutuivat helposti toisiinsa.

Asevalmistaja aloitti kirjoituskoneen sarjatuotannon

Sholes ratkaisi ongelman kehittämällä näppäimistön, jossa kirjaimet oli sijoitettu niin, että usein lähekkäin esiintyvien kirjainten näppäimet olivat kaukana toisistaan. QWERTY-näppäimistöstä ja sen erikielisistä muunnelmista kehittyi vähitellen standardi latinalaista kirjaimistoa käyttävissä maissa sen jälkeen, kun Sholes 1873 myi kehittämänsä kirjoituskoneen aseita valmistavalle Remington-yhtiölle, joka aloitti sen sarjatuotannon.

Järjestys ei ehkä ole paras mahdollinen

QWERTY:lle on kehitetty vaihtoehtoja. Jotkut pitävät parempana esimerkiksi yhdysvaltalaisen August Dvorakin 1932 kehittämää järjestystä, joka perustuu tutkimuksiin kirjoitustavoista ja kirjainten esiintymistaajuudesta. Dvorak-näppäimistössä on keskirivillä englannin kielen kymmenen yleisintä kirjainta, viisi konsonanttia ja viisi vokaalia.

Kiinalaiset kirjoituskoneet

Kiinalaisten kirjoituskoneiden näppäimistöt muistuttavat länsimaisia näppäimistöjä, mutta varsien päissä on kirjainten sijaan kirjainmerkkejjä. Tietokonenäppäimistöt poikkeavat tästä, sillä ne sisältävät kiinan ääntämystä kuvaavia pinyin-järjestelmän merkkejä. Tietokoneen näppäimistöllä voidaan kirjoittaa äänteitä, joista sana koostuu, minkä jälkeen tietokone ”arvaa”, mistä kirjoitusmerkistä on kyse, sillä merkkejä on tuhansia. Jos arvaus ei ole oikea, kirjoittaja voi numeroa painamalla valita tietokoneen ehdotuksista oikean merkin. Tottunut käyttäjä pystyy kirjoittamaan tälläkin tavalla melko nopeasti.