Bittien ja tavujen taustaa

Aina sanotaan, että digitaalinen tieto perustuu ykkösiin ja nolliin. Mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan, ja mitä ovat bitit ja tavut?

© Photo by Vincent Botta on Unsplash

Bitti on digitaalisen tiedon pienin mittayksikkö, jolla voi olla vain kaksi arvoa: ykkönen tai nolla. Kaikki tietokoneen toiminta voidaan ilmaista ykkösillä ja nollilla. Ykkönen merkitsee sitä, että virta kulkee, nolla sitä, että virta ei kulje. Tavu puolestaan on tallennuskapasiteetin yksikkö, jossa on kahdeksan bittiä eli se on ykkösten ja nollien kokonaisuus, esimerkiksi 10001101.

Kahdeksan bitin avulla voidaan kuvata lukuarvoja 0–255 tai kirjainmerkkejä. Toisin kuin voisi kuvitella, kilotavu ei ole tuhat tavua vaan 1024 tavua, koska tietokoneen käyttämät luvut noudattavat binääri- eli kaksilukujärjestelmää.

Siksi myöskään miljardi ei ole tietokoneelle pyöreä luku. Selvyyden vuoksi tietokoneen muistin ja kiintolevyn koko ilmaistaan silti kymmenjärjestelmästä tutuilla etuliitteillä kilo, mega tai giga. Megatavu on tarkalleen 1 048 576 tavua, ja gigatavu on 1024 megatavua eli 1 073 741 824 tavua. Nykyään tietoa tallennetaan usein cd-levylle. Cd-levyllä digitaalinen tieto on tallennettuna ohueen alumiinilevyyn pieninä painaumina.

Tieto luetaan infrapunasäteellä, jonka levyn eri kohdat heijastavat takaisin eri tavalla. Bitit ovat tallentuneena cd-levyyn painaumina niin, että painauma vastaa nollaa ja tasainen kohta ykköstä.

Cd-levyn seuraajalle dvd-levylle mahtuu jopa 25 cd-levyn tietomäärä. Cd-levyssä on vain yksi alumiinilevy, dvd-levyssä puolestaan voi olla jopa neljä levyä. Lisäksi dvd:n uraväli on vain noin puolet cd-levyn uravälistä, ja tehokas pakkaustekniikka lisää vielä dvd:lle mahtuvan tiedon määrää.