Shutterstock

Sukellusvene ja lentokone viestivät

Keksintö mahdollistaa lentokoneen tutkan ja sukellusveneen kaikuluotaimen välisen viestinnän.

Insinöörit ovat vuosia saaneet harmaita hiuksia siitä, että sukellusveneet eivät voi kommunikoida lentokoneiden kanssa.

ubåd fly radar

Uusi herkkätuntoinen tutka huomaa pienetkin vedenpinnan värähtelyt. Sen ansiosta lentokone voi pian tulkita sukellusveneen äänisignaalit.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Tutka lukee vedenpinnan liikkeitä

Uusi herkkätuntoinen tutka huomaa pienetkin vedenpinnan värähtelyt. Sen ansiosta lentokone voi pian tulkita sukellusveneen äänisignaalit.

Ääni nousee kohti pintaa

Sukellusveneen kaikuluotaimen äänipulssit saavat aikaan paineaaltoja.

Pinta heilahtelee

Paineaallot saavat vedenpinnan heilahtelemaan.

Tutka rekisteröi vedenpinnan liikkeitä

Tutka-aallot heijastuvat vedestä. Koneen ja vedenpinnan välisen etäisyyden muutokset rekisteröityvät.

Miten tämä on mahdollista?

Sukellusveneiden kaikuluotain lähettää ääniaaltoja, jotka kulkevat hyvin vedessä, kun taas lentokoneiden radio ja tutka perustuvat sähkömagneettiseen säteilyyn, joka toimii hyvin ilmassa.

Siksi vedenpinta on ollut ylipääsemätön este. Yhdysvaltalaisen Massachusettsin teknisen korkeakoulun MIT:n tutkijat ovat vihdoin esittäneet ratkaisun ongelmaan.

MIT:n tutkijaryhmä on keksinyt keinon "kääntää" ääniaaltoja radiosignaaleiksi.

Keksinnössä hyödynnetään niin sanottua millimetritutkaa, joka käyttää selvästi tavallista lyhyempiä aallonpituuksia. Millimetritutka pystyy rekisteröimään ne vedenpinnan värähtelyt, jotka syntyvät, kun kaikuluotaimen ääniaallot saavuttavat sen. Toisin sanoen vedenpinta palvelee kääntäjänä.

Tule mukaan laboratorioon: katso, miten MIT:n tutkijat lähettävät digitaalisia viestejä veden alla sijaitsevasta kaiuttimesta ilmassa olevaan tutkaan.

Laboratoriossa onnistuttiin välittämään viesti "hello from under water" (hei veden alta) digitaalisena informaationa vedenalaisesta kaiuttimesta millimetritutkaan.

Kun tutkijat testasivat järjestelmää altaassa, he pystyivät tulkitsemaan signaalit, vaikka vedessä esiintyi häiritsevää hälyä ja veden pintaan muodostui jopa kahdeksan senttiä korkeita aaltoja.

Tavoitteena on kehittää tekniikkaa eteenpäin, sillä siinä nähdään paljon potentiaalia. Esimerkiksi lennokeilla voitaisiin lukea vedenalaisista antureista lämpötila- ja virtausdataa ja meren yllä kadonneen lentokoneen paikannus helpottuisi.