Mihin käsikranaatin toiminta perustuu?

Käsikranaatti aiheuttaa paljon tuhoa. Alla on kuvattu sen toiminta vaihe vaiheelta.

grenade numbers

Perinteinen sirpalekäsikranaatti on pyöreä tai soikea metallisäiliö, joka sisältää räjähdettä. Räjähdys aiheuttaa paineaallon ja rikkoo metallikuoren. Koska sirpaleet leviävät ympäristöön kovalla vauhdilla, ne aiheuttavat tuhoa osuessaan.

1. Varmistin

Kun varmistussokka irrotetaan, käsikranaatin kahvaksi nimitetty pidätinvipu pääsee vapautumaan.

2. Iskuri

Kun kahva nousee, iskuri-jousi vapautuu. Iskuri lyö herkästi syttyvään nalliin.

3. Nalli

Iskunallin syttyminen ilmenee kipinänä, joka saa sytyttimen hidastuspanoksen palamaan muutaman sekunnin ajan.

4. Hidastuspanos

Hidastuspanoksen tehtävänä on varmistaa syttymisen eteneminen määränopeudella. Räjähdysviivettä voidaan joissain malleissa säätää.

5. Räjäytin

Myös detonaattoriksi kutsuttu osa laukaisee räjähdyspanoksen. Käsikranaatti sirpaloituu.