Shutterstock

Sosiaalinen robotti vetoaa tunteisiin

Sosiaaliset robotit ovat pienikokoisia mutta toimivat kuin ystävät, sillä ne puhuvat ja näyttävät tunteitaan. Yhdessä kokeessa osanottajat eivät hennoneet sammuttaa robottia, koska se sanoi pelkäävänsä pimeää.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan ihmistä muistuttavat koneet aiheuttavat monissa tunnereaktioita.

Vaikka ihmismäiset robotit eivät päästään, vartalostaan ja raajoistaan huolimatta juuri näytä ihmisiltä, niihin suhtaudutaan helposti kuin ihmisiin – etenkin siinä tapauksessa, että syntyy vaikutelma vuorovaikutuksesta tai suhteesta.

Robotti uskottelee ihmismäisyyttä:

  • Huumorilla, joka voi ilmetä mm. leikillisinä sutkauksina.
  • Henkilökohtaisuuksilla.
  • Tunteilla, kuten pelolla.
  • Värikkäällä kielellä ja vaihtelevilla virkkeillä.

Koe paljasti vahvan siteen syntymisen

Duisburgin–Essenin yliopistossa Saksassa järjestettiin koe, jossa 43 ihmistä pelasi tietovisaa ihmismäisen Nao-robotin kanssa.

Koehenkilöille kerrottiin, että tarkoituksena oli testata uudenlaista ohjelmaa robottia varten. He eivät siis saaneet tietää, että heitä tarkkailtiin.

Koehenkilöitä pyydettiin sammuttamaan robotti pelin jälkeen, mutta juuri kun he olivat katkaisemassa virran Nao sanoi: "Ei, ei, pelkään kovasti pimeää, älä sammuta minua!"

Kolmasosa koehenkilöistä ei hennonut koetilanteessa sammuttaa "pimeää pelkäävää" robottia.

© Vincent Desailly/Aldebaran

Koehenkilöt säälivät Naoa

Pyyntö sai melkein kaikki koehenkilöt epäröimään, ja heistä 14 jätti sammuttamatta robotin. Myöhemmin kahdeksan koehenkilöä totesi tunteneensa sääliä Naoa kohtaan ja kuusi kertoi halunneensa noudattaa sen tahtoa.

Vertailuryhmä suoritti kokeen muutoin samalla tavoin, mutta sen jäsenille Nao ei sanonut sammutusvaiheessa mitään.

Kaikkien koehenkilöiden oli helppo katkaista virta, kun vastustelu puuttui. Tulos osoittaa, että koneen inhimillistäminen on pienestä kiinni.

Tutkijoiden mukaan on ihmisluonnon mukaista kohdella ihmismäistä konetta inhimillisesti, koska epäinhimillinen kohtelu koetaan yleisesti törkeäksi vääryydeksi.

VIDEO – Katso, miten Nao-robotti puhuu ihmisten kanssa: