Tutkijat huolissaan: Lisääkö makeutusaine tulevien sukupolvien ahdistusta?

Tutkimus viittaa siihen, että suosittu makeutusaine aspartaami lisää pelokasta käyttäytymistä – eikä vain sen nauttijalla vaan myös jälkeläisillä.

Aspartaami on keinotekoinen makeutusaine, joka on 200 kertaa niin makeaa kuin sokeri. Siksi sitä on useimmissa kauppojen sokerittomissa ruoissa ja juomissa.

Suosiostaan huolimatta aspartaami on useasti ollut valokeilassa, koska sen on pelätty lisäävän syövän ja dementiaa aiheuttavien sairauksien riskiä.

Nyt Floridan valtionyliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat epäilevät makeutusaineen aiheuttavan aivojen pelkokeskuksessa muutoksia, jotka voivat jopa periytyä lapsille ja lastenlapsille.

Epäily perustuu tutkimukseen, jossa hiirille annettiin vedessä pieniä annoksia aspartaamia.

Hiiret alkoivat sen jälkeen käyttäytyä pelokkaasti erilaisissa testeissä, samoin hiirten poikaset ja niiden poikaset, vaikka ne eivät itse olleet saaneet aspartaamia.

Kun hiiriä tutkittiin tarkemmin, havaittiin varsin selviä muutoksia mantelitumakkeessa, joka aivoissa aktivoi ahdistuksen ja pelon kaltaisia tunteita.

Esimerkiksi makeutettujen limsojen aspartaami hajoaa juotaessa sellaisiksi aineiksi kuin fenyylialaniini, asparagiinihappo ja metanoli, jotka voivat vaikuttaa keskushermostoon.

Tutkijoilla on siksi pohdinnassa teoria, jonka mukaan juuri nämä aineet aiheuttavat muutoksia mantelitumakkeessa ja tietyt geenien markkerit, niin sanotut epigeneettiset markkerit, siirtävät muutokset perintönä tuleville sukupolville.

On vielä epävarmaa, voidaanko tutkimuksen tuloksia soveltaa suoraan ihmisiin.

Tutkijat kehottavatkin selvittämään riskiä kliinisillä kokeilla. Tämä on erityisen tärkeää sikäli, että hiirillä muutokset tapahtuivat jo, kun ne olivat saaneet aspartaamia huomattavasti pienemmän annoksen kuin ihmisillä on sallittu annos painokiloa kohti.