Roomalaiset taisivat myös jäteveden käsittelyn

Milloin ja missä alettiin ensimmäisenä rakentaa viemäröintijärjestelmiä?

Antiikin aikainen viemäri
© Shutterstock

Babylonialaiset alkoivat varustaa taajamiaan sadevesiviemäreillä jo 4 000 vuotta sitten. Ilmeisesti myös osa asunnoista oli liitetty jätevettä johtaviin putkiin ja avouomiin. Todennäköisesti maailman ensimmäisen maanalaisen viemäriverkon kehittivät antiikin roomalaiset. Roomaan ryhdyttiin rakentamaan yleisten käymälöiden ja kylpylöiden jätevesiä kaupungista pois johtavaa järjestelmää noin vuoden 800 eaa. tietämillä. Vasta noin vuonna 100 eaa. viemäriverkkoon saattoivat liittyä myös yksityistaloudet. Roomalaiset rakensivat teknisesti hyvin toimivia ja kapasiteetiltaan riittäviä viemäreitä. He kunnostautuivat myös jäteveden kierrätyksessä: kylpylöistä peräisin olevaa vettä käytettiin ensin käymälöiden huuhteluvetenä,