Miten nosturi pystytetään tornitalojen rakennustyömaalle?

Pilvenpiirtäjän rakentamiseen tarvitaan tavallista isompia nostureita. Miten nostolaite pystytetään, puretaan ja pidetään vakaana?

byggekran, højhuse, byninger

Nosturit kootaan rakennuspaikalla

Korkeita rakennuksia rakennettaessa käytetään torninostureita, jotka koostuvat erillisistä osista ja kootaan rakennuspaikalla. Yksinkertaisin tapa pystyttää torninosturi on sijoittaa se aivan rakennuksen rungon tuntumaan. Sitä mukaa kuin rakennus tulee korkeammaksi, nosturiin lisätään uusia osia. Jotta nosturi pysyy vakaana, jokainen torniosa kiinnitetään rakennukseen. Nosturin osien kokoamiseen voidaan käyttää ulkopuolista apunostokonetta, tai nosturissa voi olla oma koneisto, joka asettaa osat paikoilleen.

Korkeissa nostureissa on usein teleskooppirakenne, jolloin torniosat menevät sisäkkäin. Niillä nosturia voidaan korottaa ja madaltaa tarpeen mukaan. Kun rakennus on valmis, teleskooppiosat voidaan vetää taas sisäkkäin osa osalta.

Hyviä kokemuksia nosturista keskellä rakennusta

Nostolaitteen sisältävän nosturin puomin kantokyky on sitä heikompi mitä pidempi puomi on. Siksi isoissa rakennuskohteissa on usein monta nosturia eri puolilla rakennusta. Vaihtoehtoinen ratkaisu on sijoittaa nosturi rakennuksen keskelle. Tällöin puomi ulottuu eri puolille eikä sen kantokyky kärsi pituuden takia. Tämä ratkaisu sopii tietysti vain silloin, jos sisätyöt voidaan aloittaa, kun nosturia ei enää tarvita.