Hirviökoneet yhdistävät Eurooppaa

Maailman pisintä uppotunnelia rakennetaan vihdoinkin. 2 200 000 tonnia graniittia on nyt tulossa Tanskaan, jotta niiden varaan voidaan perustaa jättiläismäinen betonielementtitehdas.

Maailman pisintä uppotunnelia rakennetaan vihdoinkin. 2 200 000 tonnia graniittia on nyt tulossa Tanskaan, jotta niiden varaan voidaan perustaa jättiläismäinen betonielementtitehdas.

Van Oord

Simson on nälkäinen. Raskaan sarjan kaivuri vaatii maarakennuskoneena päivittäisen annoksensa merenpohjaa. Sen ahnas kauha kahmaisee kerralla 34 kuutiometriä hiekkaa, levää ja kiveä eli 300 kottikärryllistä.

Kaivinkoneelle tekee seuraa kaksi muuta mastodonttia: kivenkippaajat Fetsy ja Bolle VIII, joiden päiväannos on noin 500 tonnia graniittia.

Kolmikko rehkii ajan mittaan maailman pisimmäksi uppotunneliksi rakentuvan Fehmarninsalmen meritunnelin ensimmäisen urakan kimpussa.

Syntymässä on uusi kiinteä yhteys Tanskan ja Saksan ja samalla Skandinavian ja Keski-Euroopan välille. Se lyhentää autolla ja junalla liikkuvien matka-aikoja selvästi ja säästää ympäristöä, kun rahtikuljetukset siirtyvät sähköradalle.

Kaikki on extra largea, kun yksi maailman suurimmista merityökoneista rupeaa hommiin Rødbyhavnissa Fehmarnin uppotunnelihankkeen ensimmäisessä rakennusvaiheessa.

© Van Oord

Kontillinen tavaraa yhdellä kahmaisulla

Kooltaan 68 x 23 metriä oleva Simson kuuluu maailman suurimpiin kaivinkoneisiin. Sen valtavaan kauhaan mahtuu 40 m3 merenpohjaa eli yhden merikontin verran tavaraa. Simson on pontonilta käsin toimiva hydraulinen kaivuri, joka pystyy nostamaan melkein 30 metrin syvyydestä kivien lisäksi savea ja liejua.

© Boskalis

Rahtialukset sukkuloivat Norjan ja Tanskan välillä

Aasnes ja Aasheim ovat hankkeen kiireisimmät laivat. Rannikkoalukset kuljettavat jatkuvasti graniittia neljältä Norjan paikkakunnalta. Kiveä tarvitaan uuden sataman laitureihin ja aallonmurtajiin. Aasnes, jonka mitat ovat 100 m x 17 metriä, voi ottaa 7 200 tonnin ja Aasheim 5 800 tonnin kuorman. Kaikkiaan kahdeksan alusta tuo kaksi miljoonaa tonnia kiveä.

© Femern A/S

Kivenkippaajat läjittävät 1 000 tonnia graniittia päivässä

Kivet lastataan proomuihin, jotka voivat liikkua matalikolla. Proomut hinataan 60 metriä pitkien ja 20 metriä leveiden kivenkippaajien Fetsyn ja Bolle VIII:n luo. Kumpikin rakentaa omaa aallonmurtajaansa 500 metrin päähän rannasta. Virtauksen vuoksi koneet on ankkuroitu, ja ne pudottavat GPS:n avulla 1 000 tonnia kiveä päivässä tarkasti paikalleen.

Meritunneli oli vuosia silta

Fehmarninsalmi erottaa Tanskan Lollandin ja Saksan Fehmarnin. Se on ollut tuhansien vuosien ajan liikenteen solmukohta sekä ihmisille että eläimille.

Saksan ja Tanskan välinen kulkureitti on tarjonnut käytävän muuttolinnuille, haahkoille, joutsenille ja hanhille, jotka tarkkailevat tilannetta rannikolta ja käyvät nappaamassa simpukoita, taskurapuja ja meritähtiä lentäessään Ranskasta Siperiaan tai sieltä takaisin.

Meressä uiskentelevat sillit, turskat ja kampelat, ja sen pinnalla näyttäytyvät pyöriäiset, kirjohylkeet ja hallit.

Fehmarninsalmen alittava uppotunneli yhdistää Tanskan Rødbyn ja Saksan Puttgardenin.

© Malene Vinther

Arkeologit ovat esittäneet, että Keski-Euroopasta muutti noin 6 000 vuotta sitten maanviljelijöitä Fehmarninsalmen kautta Skandinaviaan perustaakseen sinne viljelykulttuurin.

Nykyään tuhannet laivat kulkevat salmen kautta, ja se kuuluukin Tanskan vilkasliikenteisimpiin vesialueisiin. Osa tästä liikenteestä aiotaan ohjata veden alle.

Fehmarninsalmen yhteyttä suunniteltiin jo vuonna 1936, mutta tuumasta ei tahdottu päästä toimeen. Vuosikymmenien ajan ajatuksena oli rakentaa silta, ja vasta 2010 uppotunneli syrjäytti sen muun muassa haahkojen vuoksi.

Sillasta olisi paljon enemmän haittaa muuttaville linnuille, todettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tunneli vahingoittaa tietenkin luontoa, mutta vain lyhytaikaisesti.

13 km nykyistä ennätyksenhaltijaa pitempi tulee Fehmarnin tunnelista.

Vuonna 2015 valtio-omisteinen yhtiö Femern A/S oli valmis ryhtymään töihin, ja rahoitus oli varmistunut valtion takaaman lainan, EU-tuen ja käyttömaksujen myötä.

Kustannuksiksi arvioitiin 52,6 miljardia Tanskan kruunua eli noin seitsemän miljardia euroa.

Saksalainen luonnonsuojelujärjestö NABU on kuitenkin heitellyt kapuloita rattaisiin. Se on muun muassa valittanut puutteellisesta kivikkopohjien suojelusta Saksan puolella.

Malli on testattu myrskyn varalta

Tanskan puolella työt ovat kuitenkin jo käynnissä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan teitä, varastointialueita ja työntekijöiden asuntoja.

Kun tunnelielementtitehdas on valmis, yhden 217-metrisen elementin valmistamiseen kuluu kaksi viikkoa. Sen jälkeen elementit hinataan Fehmarninsalmelle.

© Femern A/S

Ne alkavat nyt olla valmiina, ja vuoden 2021 aikana ruvetaan pystyttämään tehdasta, joka valmistaa sarjatuotantona tunnelin 89 raudoitettua betonielementtiä.

Tällä haavaa toiminnan keskipisteessä ovat kuitenkin hirviökoneet. Niiden urakka on Tanskan mittapuun mukaan historiallisen suuri.

Kumpikin kivenkippaaja rakentaa omaa aallonmurtajaansa 500 metrin päähän rannasta. Kun Fetsy ja Bolle VIII läjittävät graniittilohkareita, joista osa on pikkuauton kokoisia, ne noudattavat suunnitelmaa, joka perustuu tutkittuun tietoon.

Tanskan vesiympäristöasiantuntijat rakensivat tarkan kopion Lollandin edustan merenpohjasta ja satamasta, johon aallonmurtajat ja vesiväylät liittyvät.

Tonninpainoiset järkäleet ovat pienoismallissa 2 x 2 sentin pikkukiviä, jotka painavat 20 grammaa.

1910 otettiin käyttöön maailman ensimmäinen uppotunneli Detroitjoella.

Niitä aseteltiin malliin 35 000, ja sitten jäljiteltiin myrskyä. Simuloinnin ansiosta maarakennuskone tietää täsmälleen, minne kivet pitää pudottaa ja miten aallonmurtaja tulee kasata kerros kerrokselta, jotta se antaa parhaan mahdollisen suojan satamalle.

Kivet ovat norjalaista graniittia. Niitä tuo Lollandiin jatkuvasti kahdeksan rahtilaivaa. Noin puolitoista vuotta kestävään satama-alueen rakennustyöhön osallistuu Simsonin, Fetsyn ja Bolle VIII:n lisäksi ainakin 14 muuta kaivinkonetta ja alusta.

🎬 Näin tunneli syntyy betonielementti betonielementiltä.

Työmaalla partioi keltainen vartiolaiva, joka ottaa vesinäytteitä. Niiden avulla seurataan, ettei merenpohjasta nouse liikaa hiekkaa. Pyörteillessään hiekka samentaa vettä ja estää näin auringonvaloa tunkeutumasta mereen.

Kun valoa on normaalia vähemmän, vesikasvit, kalat ja muut eläimet alkavat kärsiä muun muassa ravinnon puutteesta.

Ympäristösyyt ovat ylipäänsä painavia, ja siksi Femern A/S on ottanut käyttöön kuusi metriä korkeita poijuja, jotka antureillaan mittaavat vuorokauden ympäri virtausta, happipitoisuutta, lämpötilaa, melua ja sedimenttimäärää.

Kaikkia näitä tekijöitä seurataan maalla toimivasta valvomosta. Poijut kuuluvat merivalvontajärjestelmään, joka jatkaa toimintaansa tunnelin valmistumisen jälkeenkin.

Lisää turvaa erikoiselementeistä

Tunneli jakautuu neljään erilliseen osaan, joista kaksi on varattu maantielle ja kaksi rautatielle. Jaon ansiosta tunnelissa ei kohdata vastaantulijoita.

40 metriä leveät, 217 metriä pitkät ja enimmillään 15 metriä korkeat elementit valetaan liukuhihnalla teollisuushalleissa, joiden yhteispinta-ala vastaa 200:aa jalkapallokenttää.

42,2 metriä leveistä elementeistä tehtävään tunneliin mahtuu nelikaistainen moottoritie ja kaksiraiteinen rata.

© Femern A/S

Maavalli suojaa lähiseudun asukkaita tehtaan melulta. 2 500 työntekijää valmistaa raudoitettuja betonielementtejä vuorotyönä kuudella tuotantolinjalla. Jokaiselta niistä lähtee valmis tunnelielementti yhdeksän viikon välein melkein kolmen vuoden ajan.

Tehtaan jatkuvan materiaalivirran varmistaminen on logistinen haaste. Terästä tarvitaan noin 50 Eiffel-tornin ja betonia 3 000 000 kuutiometrin verran. Tällä määrällä rakentaisi jalkakäytävän, joka kiertää koko maapallon päiväntasaajaa pitkin.

Ongelman ratkaisemiseksi – ja ympäristön säästämiseksi – suurin osa materiaalista kuljetetaan meriteitse. Vahvat rautatangot, jotka on mitoitettu valmiiksi elementin ala- ja yläosiin ja sivuihin sopiviksi, kuljetetaan tehtaan toiseen päätyyn, ja niistä hitsataan häkki, joka valetaan betoniin.

Elementti siirretään toisesta päädystä kuivatelakalle. Tätä tuotantotekniikkaa sovellettiin muun muassa Juutinrauman siltaan liittyvässä meritunnelissa, jonka pituus on kuitenkin vain viidesosa Fehmarninsalmen uppotunnelista.

Tunnelielementit valmistuvat uudessa tehtaassa. Kun se otetaan käyttöön, kuusi tuotantolinjaa on käynnissä vuorokauden ympäri. Tehtaan kapasiteetti vastaa sitä, että siellä saataisiin valmiiksi kahden viikon välein moottoritien betonisilta.

© Femern A/S

Rautatangot hitsataan yhteen

Jopa 12 metriä pitkät rautatangot kuljetetaan tehtaaseen, jossa niistä tehdään hitsaamalla betonielementtien raudoitus. Ensin valmistetaan alaosa, sitten sivut ja lopuksi yläosa. Kun rautahäkki on koossa, se siirtyy kiskoja pitkin seuraavaan vaiheeseen.

© Femern A/S

Betoni ruiskustetaan häkkiin

Raudoitus pysähtyy valumuottiin, jossa pitkät putket levittävät 100 m3 betonia tunnissa ja yhdistävät useat eri osat toisiinsa. Kuhunkin tunnelielementtiin sisältyy kaikkiaan yhdeksän osaa. Uppotunnelin valmistamiseen tarvitaan 3 000 000 m3 betonia.

© Femern A/S

Valmiit elementit lähtevät

Kun 217 metriä pitkät, 40 metriä leveät ja 8,9 metriä korkeat elementit ovat kovettuneet, ne siirretään kuivatelakalle. Siellä kumpikin pää suojataan vedeltä, ennen kuin allas täytetään. Sen jälkeen ontot elementit voidaan hinata Fehmarninsalmelle.

Myös muodossa on selvä ero. Kymmenen kaikkiaan 89 elementistä on erikoisrakenteisia, sillä niihin sisältyy erilaisia laitetiloja. Juuri tämä osa hankkeesta edustaa uutta – palkittua – ajattelua.

Erikoiselementit parantavat turvallisuutta. Yleensä laitteet sijoitetaan kapeaan huoltokäytävään, joissa käyminen vaatii liikenteen pysäyttämistä tunnelissa.

Se puolestaan suurentaa onnettomuusriskiä. Kun Fehmarnin uppotunnelissa tehdään huolto- tai korjaustöitä, käytetään erillistä pelastuskaistaa ja kulku laitetiloihin tapahtuu kellarin kautta.

Satelliitit ohjaavat

Kun tunnelielementti on valmis, sen päät suojataan vedeltä. Sitten se voidaan hinata Fehmarninsalmelle. Siellä upotusponttoni laskee elementin paikoin 100 metriä leveään ja 20 metriä syvään uraan.

Useisiin satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä ohjaa yhdessä kaikuluotainten kanssa osan paikalleen muutaman millimetrin tarkkuudella.

Sekä satelliittinavigointi että ääneen perustuva paikannusjärjestelmä ovat tarpeen, kun tunnelielementtejä upotetaan Fehmarninsalmessa 40 metrin syvyyteen.

© Femern A/S

Neljä satelliittiasemaa lähettää signaaleja

Rannikolla toimii neljä niin sanottua GNSS-asemaa (global navigation satellite systems) – kaksi Lollandissa ja kaksi Fehmarnissa. Asemat käyttävät hyväksi useampia satelliittisignaaleja kuin GPS ja lähettävät korjaussignaaleja niille ponttoneille, jotka upottavat tunnelielementit.

© Femern A/S

Ponttonit hakevat paikkansa äärimmäisen tarkasti

Signaalit pitävät yhdessä kuuden ankkurin kanssa molemmat upotusponttonit täsmälleen oikeassa kohdassa. Järjestelmällä päästään kahdeksan millimetrin tarkkuuteen.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että puhelimissa käytettävän GPS-palvelun tarkkuus on yleensä vain viitisen metriä.

© Femern A/S

Transponderit takaavat tarkkuuden vedessä

Tunnelielementin painovesisäiliöt täytetään osittain ennen pohjaan laskemista. Transponderit lähettävät ja vastaanottavat ääntä, joka varmistaa, että elementit asettuvat juuri halutulla tavalla peräkkäin. Kun elementti on paikallaan, vesi pumpataan ulos. Silloin syntyvä alipaine viimeistelee imullaan liitoksen.

Uraa merenpohjaan kaivaa ensisijaisesti Simson, mutta koska sen kauha ulottuu vain 30 metrin syvyyteen ja tunnelin reitillä vettä on enimmillään 40 metriä, tarvitaan muiden konekolossien apua.

Yksi niistä on ilmeisesti leikkuri-imuruoppaaja, joka voi leikkausterällään irrottaa isoja paloja pohjasta kuljetettavaksi rantaan. Hiekasta ja muista kiviaineksista on tarkoitus tehdä uutta maata, joka korvaa moottoriteiden, ulos- ja sisäänajoväylien ja muiden rakenteiden tuhoamaa luontoa.

Hylje käy syömässä Saksassa

Rødbyhavnin kummallekin puolelle tulee 500 metriä leveä ja kolme kilometriä pitkä täyttömaa, ja Fehmarninsalmen molemmilla rannoilla muutetaan peltoja luonnonalueiksi.

Lisäksi keinotekoisella kivikolla pyritään luomaan tuhoutuvien kivikkoalueiden eläimille ja kasveille sopiva uusi elinympäristö.

”Muista tunneleista, silloista ja tuulivoimaloista saatujen kokemusten perusteella tiedetään, että kivikoihin ja alusrakenteisiin tulee eloa.

Simpukat kiinnittyvät niihin, ja kalat, pyöriäiset ja hylkeet ilmestyvät paikalle. Siksi tunneli peitetään kivillä lähellä rantaa”, kertoo meribiologi Anders Bjørnshave, joka toimii Femern A/S:n ympäristöjohtajana.

Vain 15 kilometriä Rødbyhavnista kaakkoon sijaitsee kolme vesilintujen ja hylkeiden rauhoitusaluetta. Satelliittiseurannalla on saatu tietoa haitoista, joita tunnelin tai sillan rakentaminen voi eläimille aiheuttaa.

56 metriä Bosporinsalmen pinnan alla kulkee maailman syvin uppotunneli.

Yksittäinen yleensä Tanskan puolella viihtyvä hylje on yllättänyt tutkijat: se lähtee joka päivä kello 10 Saksaan – ilmeisesti täyttämään mahansa Fehmarnin rannalla – ja palaa sieltä Tanskaan kello 15:n tienoilla.

Fehmarninsalmea ja sen rantoja on tutkinut 150 asiantuntijaa. Osa heistä on käynyt kahden vuoden ajan kuukauden välein laskemassa lintuja ja pyöriäisiä, osa taas on kartoittanut merenpohjaa, meriajokaskasvustoja ja kampelakantoja. Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että vaikka luonto kärsii rakennushankkeesta, se elpyy.

”Hiekkaa ei siirretä enempää kuin sitä siirtyy rajussa myrskyssä. Esimerkiksi tammikuussa 2017 Axel-myrsky nosti kahdessa päivässä veteen yhtä paljon sedimenttiä kuin vuosia kestävä rakennushanke nostaa. Merenpohja siis asettuu”, toteaa Bjørnshave.

Aallonmurtajat erottuvat jo selvästi satelliittikuvissa. Reilun kahdeksan vuoden kuluttua niissä näkyy uudenlainen maisema tunnelin ulos- ja sisäänajoväylineen ja luonnonalueineen. Simsonin kahmiessa silloin merenpohjaa ahnaalla kauhallaan jossain muualla Lollandin reissaava hylje voi lähteä kaikessa rauhassa kello 10 Fehmarniin tyydyttämään nälkänsä.