Ominaispaino paljastaa prosentit

Alkoholijuoman väkevyys ilmaistaan pullon etiketissä prosentteina. Millä tavalla alkoholimäärä selvitetään?

© Photo by Adam Wilson on Unsplash

Juoman alkoholipitoisuus voidaan määrittää monella tavalla. Nykyaikaisissa laboratoriotutkimuksissa nesteen sisältämien yhdisteiden eristämiseen voidaan käyttää ns. kromatografiaa, joka perustuu molekyylien adsorboitumiseen eli pidättymiseen kiinteän aineen pintaan, niiden liukoisuuteen ja haihtuvuuteen. Vanhastaan alkoholipitoisuutta on selvitetty ominaispainomittarilla, joka ilmaisee nesteen tiheyden.

Mitä enemmän alkoholia nesteessä on, sitä pienempi sen tiheys on. Siksi ominaispainomittari uppoaa sitä syvemmälle, mitä alkoholipitoisempaa neste on. Juoman alkoholipitoisuuden voi laskea ominaispainon avulla, kun nesteen ominaispaino mitataan sekä ennen käymistä että käymisen loputtua. Likimääräinen alkoholipitoisuus saadaan jakamalla muutos 7,5:llä. Jos esimerkiksi kotiviinin tiheys on muuttunut 85 mittayksikköä, sen alkoholipitoisuus on noin 11,3 tilavuusprosenttia.

Koska nesteen lämpötila vaikuttaa tiheyteen ja siten mittaustulokseen, ensimmäinen ja toinen mittaus on tehtävä samanlämpöisestä nesteestä. Siksi ominaispainomittareihin on usein yhdistetty lämpömittari.