© Shutterstock

Nykypäivä: Koko sähkömagneettinen spektri käytössä

Sähkömagneettinen säteily koostuu valohiukkasista, fotoneista, joiden energia määrää säteilyn aallonpituuden ja taajuuden. Suurienergiaiset gammafotonit paljastavat syövän, ja vähän energiaa sisältävät radiofotonit kuljettavat viestejä pitkiä matkoja.