Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.
kalliokyyhkyt maalaus

Muinaisegyptiläisen seinämaalauksen linnut tunnistettiin

Raunioituneessa egyptiläispalatsissa oli säilynyt 3 300 vuotta vanha seinämaalaus, jossa linnut liihottelevat. Niiden lajit on nyt määritetty.

Vähän yli sata vuotta sitten löydettiin muinaisten egyptiläisten rakentaman palatsin raunioista seinämaalaus, jossa oli kuvattu muun muassa lintuja.

Noin 3 300 vuotta vanhassa luonto-aiheisessa taideteoksessa oli runsaasti yksityiskohtia, eikä kasveja ja eläimiä ollut helppo tunnistaa.

Englantilaisen Oxfordin yliopiston luonnontieteellisen museon eläintieteilijä Christopher Stimpson ja niin ikään englantilaisen Cambridgen yliopiston tutkija Barry Kemp kertoivat hiljattain Antiquity-nimisessä arkeologian alan aikakauslehdessä ratkaisseensa lintujen lajeja koskevan arvoituksen.

Rikkaita ja ilmaisuvoimaisia kuvia

Seinämaalaus koristi palatsia, joka oli rakennettu Amarnaan reilun 300 kilometrin päähän Kairosta. Amarna oli lyhyen aikaa faraoiden Egyptin pääkaupunki. Silloin sen nimi oli Akhetaton, 'Atonin taivaanranta'.

Vaikka ilmeisesti jonkinlaisen virkistystilan seinään tehtyä taideteosta oli tutkittu jo moneen otteeseen, brittitutkijat katsoivat aiheelliseksi analysoida sitä perusteellisemmin.

Erityisesti linnut kiehtoivat Stimpsonia ja Kempiä. He halusivat yrittää tunnistaa lajit, sillä he löysivät maalauksesta paljon luotettavia vihjeitä lintujen todellisesta ulkonäöstä siitä huolimatta, että taiteilija oli todennäköisesti ottanut suuria vapauksia aiheen käsittelyssä.

Osa maalauksessa esiintyvistä linnuista kuului selvästi Columba-sukuun, jonka useimmin vastaantuleva edustaja on kalliokyyhkyn (C. livia) alalaji, kesykyyhky eli pulu (C. livia domestica). Kalliokyyhkyjä elää yhä Välimeren ympäristössä, ja sitä tavataan myös Egyptissä.

Muita tunnistettuja lajeja olivat kuningaskalastajien heimoon kuuluva kirjokalastaja (Ceryle rudis), pikkulepinkäinen (Lanius collurio) ja västäräkki (Motacilla alba).

Kirjokalastaja seinämaalaus

Kirjokalastaja on helppo tunnistaa mustavalkoisesta höyhenpuvusta. Maalauksessa lintu lentää papyruskaislaa kasvavalla suoalueella.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Kuvat paljastavat, mitä lintuja Egyptissä eli entisaikaan. Tunnistettujen lajien osalta voidaan todeta, että ne eivät ole muuttuneet huomattavasti parissa tuhannessa vuodessa.

Kalliokyyhkyt ja kirjokalastajat kuuluvat Egyptissä ympäri vuoden esiintyviin lintuihin. Pikkulepinkäinen ja västäräkki ovat sen sijaan muuttolintuja.

Pikkulepinkäinen talvehtii Itä-Afrikassa, ja sitä tavataan Egyptissä syksyllä elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Osa västäräkeistä viettää talven Pohjois-Afrikassa, ja siksi niitä nähdään Egyptissä lokakuusta huhtikuuhun.

Linnut vertailu

Tässä vanhan seinämaalauksen jäljennöksessä näkyvät linnut ovat ilmeisesti pikkulepinkäinen (g) ja västäräkki (h). Alla kummankin lajin valokuvat.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Brittitutkijat yllätti se, että kalliokyyhkyt esiintyivät kuvassa, jossa näkyi Egyptin suoalueilla kasvavia papyruskaisloja. Kalliokyyhkyt suosivat nimittäin kivisiä rannikoita ja vuoria.

Egyptissä kalliokyyhkyjä elää eniten aavikkoalueella. Tutkijoiden mukaan taiteilija saattoi maisemavalinnallaan elävöittää teostaan, ja he toteavatkin artikkelissaan linnuista:

"Niiden lisääminen on voinut olla yksinkertainen keino vahvistaa villin, kesyttämättömän luonnon vaikutelmaa."

Lisäksi Stimpsonia ja Kempiä hämmästytti se, että pikkulepinkäiselle ja västäräkille oli maalattu kolmikulmaiset pyrstöt, jollaisia kummallakaan lajilla ei todellisuudessa ole.

Tutkijat uskovat selityksen liittyvän siihen, että kyse oli muuttolinnuista, joita nähtiin Egyptissä vain ajoittain.

Koillissiipi Amarnan palatsi

Seinämaalaus löytyi Amarnan palatsin koillissiivessä sijaitsevasta Vihreästä huoneesta (punainen piste), jonka oletetaan olleen kuninkaallisten virkistystila.

© Public Domain; The Metropolitan Museum of Art, New York; Antiquity Publications Ltd.

Luontokuvien uskottiin rentouttavan

Seinämaalaus löydettiin Vihreäksi huoneeksi kutsutusta palatsin osasta vuosina 1923–1925 tehdyissä arkeologisissa tutkimuksissa.

Huonokuntoinen taideteos oli tuhoutumisvaarassa etenkin haurautensa vuoksi, ja egyptologi Nina de Garis Davies teki siitä varmuuden vuoksi jäljennöksen vuonna 1924.

Kopio osoittautui tarpeelliseksi jo vuonna 1926, sillä värit tummuivat ja vääristyivät muutenkin, kun maalausta yritettiin kunnostaa. Stimpson ja Kemp käyttivätkin tutkimuksessaan Daviesin tarkkaa faksimilejäljennöstä.

Amarnan palatsin rakennutti vuoden 1347 eaa. tienoilla farao Amonhotep IV, joka vaihtoi hallitsijana nimensä Akhenatoniksi eli Ekhnatoniksi. Seinämaalaus tehtiin samoihin aikoihin.

tutankhamon hauta

Kuva farao Tutankhamonin haudasta. Kuvassa näkyvien kahden seinän takana on kaksi piilokammiota, joista toinen voi sisältää Nefertitin haudan.

© EditorfromMars/Wikimedia

Lue myös:

Akhenaton lahjoitti palatsin tyttärelleen Meritatonille, jonka äiti oli faraon päävaimo Nefertiti.

Vihreän huoneen oletetaan olleen oleskelutila, jossa kuninkaalliset rentoutuivat ja virkistyivät. Sen seiniin oli maalattu lintuja, lummekasveja ja papyruskaisloja esittävien kuvien lisäksi vesiaiheita – ilmeisesti luonnonläheisen tunnelman luomiseksi.