Shutterstock
Bliv forsker med din telefon

Ryhdy tutkimaan puhelimellasi

Ota puhelin käteen ja avaa se. Näyttöä koskettamalla voit auttaa tutkijoita parantamaan sääennusteita, etsimään eläimiä ja ehkäisemään melusaastetta. Katso täältä, kuinka sinun pitää toimia.

Mikä esine voi määrittää ilman kosteuden ja paineen, kiihtyvyyden ja askelmäärän sekä kuvata? Luultavasti kyseinen kapistus on nytkin käden ulottuvilla.

Älypuhelimiin on ahdettu kaikenlaisia mittauslaitteita. Maailman johtavat tutkijat kehottavatkin meitä valjastamaan erilaiset anturit tieteen palvelukseen.

Lue, kuinka sinun pitää toimia, jotta saat puhelimesi piilevät ominaisuudet tuottamaan tärkeää tietoa tutkijoille.

GPS-antenni

Eläimiä, kasveja ja sieniä koskevien havaintojen paikkatiedot voivat auttaa selvittämään luonnon monimuotoisuutta eri puolilla maapalloa.

Billeder af planter

Paikkatiedoilla varustetut kasveista otetut kuvat auttavat luonnon monimuotoisuuden kartoituksessa.

© NPS/Jessica Weinberg McClosky

Kuvaa elämän eri ilmenemismuotoja

Seuraavan kerran kun törmäät erikoiseen kasviin, eläimeen tai sieneen, voit helposti tehdä jotain luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen hyväksi.

Puhelimessa on antenni, joka ottaa vastaan GPS-satelliittien signaaleja. Satelliittien sijainnin ja signaalin kulkuajan perusteella määrittyvä paikkatieto vastaa karttapisteen koordinaatteja.

Kun kuvaa puhelimen kameralla, paikannustiedot yhdistyvät automaattisesti kuvaan. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin iNaturalist-sovelluksen avulla.

Eläinten ja kasvien kuvat, joissa on paikkatiedot, välittyvät sovelluksen kautta Global Biodiversity Information Facility -tietokantaan, johon kaikilla tutkijoilla on vapaa pääsy.

Koska tiedot ovat peräisin eri puolilta maailmaa, ne paljastavat, missä kaikkialla eri lajien edustajia esiintyy.

Appen iNaturalist iPhone

Kansainväliseen tietokantaan välittyy kuvia eläimistä, kasveista ja sienistä iNaturalist-sovelluksen kautta.

© Shutterstock
 • Mitä? Eri lajien esiintymisalueet maapallolla.
 • Missä? Kaikkialla – omasta pihasta villiin luontoon.
 • Miten? Kuva ja kuvausaika ja -paikka syötetään iNaturalist-sovellukseen. Tutustu siihen täällä.

Magneettianturi

Sinua ympäröivän magneettikentän mittaukset voivat auttaa tutkijoita selvittämään Maan magneettikentän ominaisuuksia.

Jordens magnetfelt

Avaruuteen ulottuva magneettikenttä antaa Maalle suojaa aurinkotuuleksi kutsuttua koronasta lähtöisin olevaa hiukkasvirtaa vastaan.

© Shutterstock

Mittaa Maan magneettikenttää liikkeellä ollessasi

Puhelimessasi on magnetometri, joka saa kompassin näyttämään sinulle ilmansuunnat.

Magnetometrin toiminta perustuu siihen, että puhelin lähettää sähköä ohuen metallijohtimen läpi. Virran elektronit kääntyvät jommallekummalle puolelle sijainnin ja puhelinta ympäröivän magneettikentän voimakkuuden mukaan.

Näin magnetometri pystyy määrittämään ympäröivän magneettikentän kolmiulotteisesti.

Kun on esimerkiksi ulkoiluttamassa koiraa tai lenkillä, puhelin mittaa jatkuvasti magneettikentän voimakkuutta. Nämä mittaukset voivat auttaa tutkijoita selvittämään Maan magneettikentän ominaisuuksia ja kehittämään tarkempia navigointilaitteita.

Voit helposti tallentaa puhelimesi magnetometrin dataa tutkijoiden käyttöön.

Appen CrowdMag på iPhone

Käyttämällä CrowdMag-sovellusta voi tallentaa paikallista tietoa Maan magneettikentästä.

© CrowdMag/NOAA
 • Mitä? Maan magneettikentän kolmiulotteinen mittaus.
 • Missä? Kaikkialla siellä, missä liikutaan.
 • Miten? Avaa CrowdMag-sovellus, kun lähdet ulkoilemaan. Tutustu siihen täällä.

Mikrofoni

Puhelimen mikrofoni auttaa tutkijoita kartoittamaan melusaastetta ja kehittämään ongelman ratkaisuja.

Telefon og støj
© Shutterstock

Auta hallitsemaan melua

Häiritsevät äänet ovat monin paikoin aina vain pahempi ongelma. Melusta kärsitään erityisesti suurkaupungeissa, ja sen tiedetään aiheuttavan stressiä ja unihäiriöitä ja nostavan verenpainetta.

Melun ja sen hallinnan tutkijoita kiinnostaa tietää, milloin ja missä äänistä aiheutuu paljon haittaa. Tutkimus tähtää vaikutusten minimoimiseen.

Puhelimen mikrofoni voi seurata melutason vaihtelua NoiseTube-sovelluksen avulla. Äänimittausten tulokset toimivat tärkeinä tietolähteinä niille tutkijoille, jotka kartoittavat etenkin meluisia asuin- ja työpaikkoja sekä eläinten elinympäristöjä.

Kun tiedetään tarkalleen, missä ja milloin häiritseviä ääniä esiintyy, ongelmaan voidaan alkaa etsiä toimivia ratkaisuja. Kartoitus palvelee myös kaupunkisuunnittelua.

NoiseTube-sovelluksen avulla on mahdollista helpottaa tutkijoiden työtä. Voit esimerkiksi ilmoittaa, mitä pidät melun lähteenä. Se voi olla vaikkapa ilmanvaihtojärjestelmä tai liikenne. Pääset myös arvioimaan äänen häiritsevyyden.

Appen NoiseTube iPhone

NoiseTube-sovellus mittaa melua ympäriltäsi.

© www.NoiseTube.net & Shutterstock
 • Mitä? Ympäristön melutason määritys.
 • Missä? Enimmäkseen kaupunkialueella.
 • Miten? Melua tallennetaan NoiseTube-sovelluksella. Tutustu siihen täällä.

Lasermittari

Uusissa puhelimissa on laserlaite, jonka avulla voi mitata tarkasti esimerkiksi rantaviivan vetäytymistä.

Møns Klint

Tanskassa Møns Klint -nimisestä kallioseinästä häviää keskimäärin 2–4 senttiä vuodessa.

© Shutterstock

Laser mittaa rannan liikkeet

Uusissa älypuhelimissa on kiinteä laseranturi, josta käytetään myös nimitystä lidar eli valotutka. Se lähettää eri suuntiin satoja laserpulsseja sekunnissa ja määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua ne palaavat heijastuneina takaisin. Kulunut aika ilmaisee etäisyyden kohteeseen, ja etäisyystietojen pohjalta voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva ympäristöstä.

Tutkijat käyttävät toimintoa hyväksi määrittäessään, kuinka nopeasti rantaviiva siirtyy, kun esimerkiksi kallioseinämä hupenee veden, jään ja tuulen kuluttavan vaikutuksen vuoksi.

Eroosioksi kutsuttua kulumisprosessia Kööpenhaminan yliopistossa tutkivat maantieteilijät toivovat, että rannikkoalueiden asukkaat voivat lähettää heille tulevaisuudessa tietoja paikallisista muutoksista. Ne auttavat selvittämään, millaisia prosesseja meren ja mantereen raja-alueella on käynnissä.

Maatiloilla voidaan hyödyntää rantapeltojen ja -laidunten reunojen kehitystä koskevaa tietoa suunniteltaessa niiden tulevaa käyttöä.

Laserteknologien lidar

Uusien älypuhelinten lidar eli valotutka mahdollistaa ympäristön kolmiulotteisen kartoituksen.

© www.hydro-international.com & Shutterstock
 • Mitä? Rannan kolmiulotteinen laserkartoitus.
 • Missä? Millä tahansa muuttuvalla rannikolla.
 • Miten? Kööpenhaminan yliopistossa kehitetään tarkoitukseen sopivaa sovellusta.

Ilmapuntari

Puhelimella voi mitata ilmanpainetta ja auttaa siten meteorologeja ennustamaan säätä.

Luftfoto tryk
© Shutterstock

Puhelimesi voi parantaa sääennusteita

Monissa puhelimissa on barometri eli ilmapuntari, joka mittaa ilmanpaineen.

Ilmapuntariin kuuluva kalvo liikkuu ilmanpaineen mukaan ja painaa pietsosähköistä anturia, joka muuttaa liikkeen sähkösignaaliksi.

Ilmapaineen vaihtelut liittyvät suoraan säätilan muutoksiin. Siksi ilmanpainetta koskevat mittaustulokset yhdistettyinä paikkatietoihin auttavat tarkentamaan täsmäsääennusteita.

Näin puhelimen ilmapuntari toimii

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

1: Kiteet ovat neutraaleja

Puhelimen ilmapuntari sisältää kiteitä, joiden toinen pää on positiivisesti varautunut ja toinen pää negatiivisesti varautunut. Koska kiteet ovat suuntautuneet satunnaisesti, pinta on sähkövaraukseton.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

2: Paine työntää kalvoa

Kun ilmanpaine taivuttaa joustavaa kalvoa, kiteet alkavat kääntyä samaan suuntaan ja saavat aikaan positiivisen ja negatiivisen puolen. Niiden välille syntyy jännite-ero.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

3: Jännite kasvaa

Mitä suurempi paine on, sitä useammat kiteet osoittavat samaan suuntaan. Siksi jännite-ero kasvaa. Näin paine lopulta muuttuu virtapiirin mitattavaksi jännitteeksi.

Puhelinten ilmanpainetietoja keräävän PressureNetin tarkoituksena on parantaa sääennusteiden laatua.

Vanhastaan tutkijat ovat käyttäneet kiinteiden havaintoasemien välittämää dataa. Liikkeellä olevien ihmisten puhelimista saatavat tiedot täydentävät sitä hienosti, koska havaintoasemaverkko on melko harva.

Trykmåling med portalen PressureNet

Puhelinten ilmanpainetietoja keräävä PressureNet auttaa meteorologeja täsmentämään sääennusteita.

© www.iphonetricks.org
 • Mitä? Ilmanpaineen mittaus aika- ja paikkatietoineen.
 • Missä? Kaikkialla ulkona.
 • Miten? Mittaustulokset kerää PressureNet, johon voit tutustua täällä.