Shutterstock

Miten nopeasti tuulimylly korvaa omat päästönsä?

Tuulivoima mainitaan usein energiakriisin ratkaisuna, mutta vaikka tuulivoima itsessään on puhdasta energiaa, miten paljon tuulivoimalan rakentaminen tuottaa päästöjä?

Tuulimyllyn aiheuttamat hiilidioksidipäästöt riippuvat muun muassa siitä, mihin mylly pystytetään ja tuotetaanko sen osien valmistukseen käytettävä teräs uusiutuvalla vai fossiilisella energialla.

Nyrkkisääntö on, että tuulimylly korvaa sen rakentamisesta, pystyttämisestä ja käytöstä syntyvät päästöt 7-8 kuukauden sähköntuotannolla.

Tanskalainen tuulivoimalavalmistaja Vestas on ilmoittanut V150-4.2 MW -tyylimyllynsä päästökorvausajaksi 7,6 kuukautta. V150-4.2 MW-mallia alettiin valmistaa vuonna 2019.

7,6 kuukautta on laskettu energiantuotannon hyötysuhteesta (EROI eli Energy Return Of Investment), jossa energianlähteen koko käyttöiän aikana tuottama energia jaetaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen kuluvan energian määrällä.

Korvattu fossiilienergia plussaa tuulivoimalle

Laskelma muuttuu tuulivoiman kannalta vielä suotuisammaksi, kun huomioidaan maan koko energiantuotanto.

Energiantuotannon kokonaisuus määrittää hiilidioksidipäästömäärän tuotettua kilowattituntia kohti.

Kun tuulimylly alkaa tuottaa sähköä, se korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Jos sähkö tuotetaan kivihiilellä, hiilidioksidipäästöjä syntyy 675-1 689 grammaa kilowattituntia kohti. Tuulisähkön vastaava hiilijalanjälki on 5–25 grammaa.

Kun huomioidaan tuulivoimalla korvatun fossiilisen energian päästöt, V150-4.2 MW -tuulimylly korvaa omat päästönsä jo noin kahdessa kuukaudessa.

2 kuukautta. Niin nopeasti moderni tuulimylly korvaa rakentamisestaan aiheutuvat CO<sub>2</sub>-päästöt.