Miten kompressori puristaa ilmaa?

Kompressoreja on erityyppisiä. Teollisuudessa käytetyin on ruuvikompressori, jolla voidaan tuottaa paljon paineilmaa tehokkaasti. Kompressoitua ilmaa käytetään muun muassa paineilmaporissa, joilla porataan esimerkiksi asfalttia.

Kompressori
© SHUTTERSTOCK

Kompressoreja on erityyppisiä.

Teollisuudessa käytetyin on ruuvikompressori, jolla voidaan tuottaa paljon paineilmaa tehokkaasti. Kompressoitua ilmaa käytetään muun muassa paineilmaporissa, joilla porataan esimerkiksi asfalttia.

Näin kompressori toimii

1. Imetty ilma puhdistetaan

Kompressoriin tuleva ilma imetään suodattimen läpi. Samalla venttiili säätelee kompressoriin tulevan ilman määrää.

2. Puristuva ilma lämpenee

Ilma kulkee kahden ruuvimaisen lieriön läpi. Ruuvin sisällä oleva tila pienenee perää kohti mentäessä. Joutuessaan yhä ahtaampaan tilaan ilma puristuu kasaan. Samalla syntyy lämpöä.

3. Öljy viilentää ilman

Pyörivien ruuvien ympärillä on öljyä. Öljy voitelee ruuveja ja imee syntyvän lämmön, jolloin ilma ei kulkeudu ruuveissa takaisin päin. Öljyn ja puristuneen ilman sekoitus kulkee putkea pitkin eteenpäin.

4. Suodatin poistaa öljyn

Paineilma kulkee säiliöön, jossa öljy asettuu pohjalle. Ylhäällä oleva suodatin poistaa ilmasta loputkin öljyn jäämät ennen kuin ilmaa virtaa ulos.

5. Öljy kiertää uuteen käyttöön

Pohjassa olevasta venttiilistä öljy kulkee jäähdytysputken kautta takaisin ruuveihin.